pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO W DIECEZJI

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO W DIECEZJI

Po raz pierwszy w Kościele Powszechnym, a tym samym w diecezji radomskiej obchodzona była w III Niedzielę Roku z woli papieża Franciszka NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO. W diecezji radomskiej poprzedziły ją przygotowanie, które podjęło Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej patronujące wydarzeniu. Już w listopadzie 2019 r., a więc miesiąc po ogłoszeniu przez papieża Franciszka Listu Apostolskiego w formie Motu Proprio „Aperuitillis” ustanawiającego Niedzielę Słowa Bożego, w ośrodkach, gdzie odbywa się stała formacja biblijna w postaci wykładów otwartych, słuchacze zapoznali się ze wskazaniami jakie dla współczesnego apostolatu biblijnego wskazuje papieski list. Ponadto, wszyscy wierni w diecezji w okresie Adwentu, za pośrednictwem Radia PLUS mogli zapoznać się z treścią Listu Apostolskiego papieża Franciszka. Audycje radiowe z treścią Listu Apostolskiego przygotowali pod kierunkiem moderatora diecezjalnego ks. dr. Jacka Kucharskiego, alumni Wyższego Seminarium Duchownego zaangażowani w Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Niedzielę Słowa Bożego – jak wynika z relacji moderatora diecezjalnego ks. Jacka Kucharskiego wypełniły w diecezji w tym dniu intronizacje księgi Pisma świętego, lektura Biblii w kościołach przez sprawowaną Eucharystią, homilie zakorzenione w Piśmie Świętym. Wiele stałych grup formacyjnych podjęło również LectioDivina. Ponadto duszpasterze w parafiach zachęcali, aby w tym dniu podjąć lekturę Biblii indywidualną lub w rodzinie. „Wyrażam serdeczne słowa podziękowania wszystkim: Kapłanom, Katechetom, Moderatorom i Członkom grup biblijnych za wszelkie podjęte w Niedzielę Słowa Bożego działania, abyBiblia nie stała się dziedzictwem tylko nielicznych, ani zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych (por. AperiutIllis, n. 4). Ale aby się stała bogactwem wiary całego Kościoła i wszystkich chrześcijan” – powiedział ks. Kucharski.