pope

Diecezja Radomska

WARSZTATY BIBLIJNE PRZED XXIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM WIEDZY BIBLIJNEJ  POD PATRONATEM DZIEŁA BIBLIJNEGO

WARSZTATY BIBLIJNE PRZED XXIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM WIEDZY BIBLIJNEJ POD PATRONATEM DZIEŁA BIBLIJNEGO

W czwartek, 5 marca 2020 r. w dolnym kościele parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu przy ulicy Struga 31a, odbyły się warsztaty biblijne stanowiące pomoc dla młodzieży startującej w XXIV Ogólnopolskim  Konkursie Wiedzy Biblijnej organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.  Jak przed laty przebiegły one pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Poprowadził je biblista i moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski. W warsztatach wzięła udział grupa 50 uczniów wraz z ich opiekunami.  Tematyką prac warsztatowych była Księga Liczb. Ks. Jacek Kucharski przy pomocy prezentacji multimedialnych zapoznał obecnych z nazwą, treścią oraz orędziem teologicznym księgi. Uwzględniając kryterium geograficzne omówił trzy główne miejsca, w których toczy się akcja Księgi Liczb: góra Synaj, oaza Kadesz oraz stepy Moabu. Po przerwie, w drugiej części warsztatów zaprezentował ponadto kilka wybranych tematów z treści księgi, tj. Pascha, ślub nazireatu, miasta  ucieczki, przepisy o ofiarach oraz przepowiednie Balaama. Ciekawą częścią warsztatów była poza wykładem wspólna lektura wybranych fragmentów Księgi Liczb oraz dyskusja z pytaniami, które stawiali uczestnicy. W warsztatach wziął udział asystent kościelny  stowarzyszenia w diecezji radomskiej ks. Marcin Rogala, natomiast ze strony władz stowarzyszenia pani Ewa Białkowska – przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana oddział w Radomiu oraz koordynator  Konkursu Wiedzy Biblijnej w diecezji radomskiej Wiktoria Wachowicz.