pope

Diecezja Radomska

ZAPOWIEDŹ  DOTYCZĄCA NIEDZIELI BIBLIJNEJ, XII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO ORAZ IV NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

ZAPOWIEDŹ  DOTYCZĄCA NIEDZIELI BIBLIJNEJ,

XII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO

ORAZ IV NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

 

Drodzy Księża,

26 kwietnia 2020 r. pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, przeżywać będziemy „Niedzielę Biblijną” pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” oraz Czwarte  Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego lekturą będzie Ewangelia według św. Mateusza. Będzie to jednocześnie inauguracja XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, przeżywanego w dniach 26 kwietnia – 2 maja br., którego hasłem są słowa „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego (por. J 6,35-36)”, zaczerpnięte z Janowej Ewangelii.

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało komplet materiałów na XII Tydzień Biblijny oraz Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które obejmują:

  1. Przegląd Biblijny” (nr 12), którego treść nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Eucharystia – tajemnica wiary. Duszpasterze, katecheci, moderatorzy stowarzyszeń i ruchów kościelnych otrzymują dobrą pomoc dla osobistego i wspólnotowego wnikania w misterium Eucharystii – sakramentu uobecniającego dla wierzących zbawczą śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – naszego Pana. A są to: 3 katechezy dla szkół; Droga światła, Krąg biblijny i 7 konferencji wyjaśniających poznane perykopy biblijne ukazujące misterium Eucharystii. Będą one do wykorzystania przez cały rok!
  2. Plakat z hasłem Tygodnia Biblijnego: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36).
  3. Plakat z hasłem Narodowego Czytania Pisma Świętego  „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”; pokazują jedność Ewangelii i Eucharystii w ich ponadczasowym pięknie.
  1. Płytę CD z materiałami liturgicznymi, katechetycznymi oraz nabożeństwami, w tym tzw. Droga światła z obrazami do prezentacji multimedialnych do wykorzystania przez cały rok katechetyczny; tekst dokumentu „Czym jest człowiek?” – tylko do użytku szkolno-edukacyjnego.
  2. „Czym jest człowiek?”, najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej ogłoszony przez papieża Franciszka 16 grudnia 2019 r. w formie książkowej, który jest prezentem od Stowarzyszenia dla wszystkich wspólnot parafialnych.

Jesteśmy świadomi, że czas trwającej epidemii niewątpliwie wpłynie na przebieg  zarówno Niedzieli Biblijnej, XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego. Dlatego też kieruję serdeczny apel do Duszpasterzy, aby odebrali materiały pomocnicze, które według zapewnień Księdza Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego dotrą do Księży Dziekanów po Niedzieli Miłosierdzia Bożego (II Niedzieli Wielkanocnej, 19 kwietnia br.). Duszpasterze i Katecheci mogą je, jak zapewnia Przewodniczący Dzieła Biblijnego w Polsce ks. prof. Henryk Witczyk,  wykorzystać w ciągu całego trwającego roku duszpasterskiego.

Uprzejmie proszę Duszpasterzy, aby w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia br.) w ogłoszeniach parafialnych zapowiedzieli Niedzielę Biblijną, Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego oraz XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

Zachęceni do przeżywania misterium Słowa, które stało się Chlebem życia, włączmy się – na ile to możliwe – w obchody Niedzieli Biblijnej i Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego i XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.

 

Ks. Jacek Kucharski

Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II