pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEDZIELI BIBLIJNEJ, XI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO, TRZECIEGO  NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEDZIELI BIBLIJNEJ,
XI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO, TRZECIEGO  NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

 

Drodzy Księża,

w dniach od 26 kwietnia do 2 maja 2020 r.  przeżywamy w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II  Niedzielę Biblijną (26 kwietnia br.),  Dwunasty Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego.  W tym roku przebiegał on będzie nawiązując do programu roku duszpasterskiego pod hasłem: 

„KTO WE MNIE WIERZY, BĘDZIE SPOŻYWAŁ CHLEB ŻYCIA WIECZNEGO” (por. J 6, 35-36)

         W celu ułatwienia duszpasterzom i wiernym osobistego i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż  do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało  materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectio divina, Drogę Światła oraz Krąg biblijny w oparciu o tekst J 20,1-9 oraz konferencje. Pomoce te, dotarły już do naszych parafii.

Składają się na nie:

 1. Plakat na XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny
 2. Plakat na Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego
 3. Przegląd Biblijny nr 12
 4. Płyta CD
 5. „Czym jest człowiek?”, najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej

 

UWAGA!

 1. Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego przed Mszą św. związanego z Czwartym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego przypadającym na Niedzielę Biblijną 26 kwietnia br., znajduje się
  w Przeglądzie Biblijnym nr 12, s. 4-7.

 

 1. Wprowadzenie do liturgii, komentarz do czytań, propozycja homilii, obchody Niedzieli Biblijnej, XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego znajduje się w Przeglądzie Biblijnym nr 12, s. 8-16.

 

 1. Teksty czytań i komentarzy z propozycją homilii i Modlitwy Powszechnej na dni od 27 kwietnia do 2 maja br. duszpasterze znajdą w Przeglądzie Biblijnym nr. 12, s. 17-52.

 

 1. Z racji na trwającą epidemię i wprowadzone ograniczenia z udziałem wiernych, Radio Plus (Radom) i Dzieło Biblijne im św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej zaprasza na cykl audycji radiowych w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.

 

Niedziela 26 kwietnia (godz. 13.30)Jerozolimski Wieczernik świadek pierwszej Eucharystii (ks. dr Jacek Kucharski)

Poniedziałek 27 kwietnia (godz. 19.30)Elementy żydowskiej Paschy w czasie Ostatniej Wieczerzy (ks. lic. Michał Faryna)

Wtorek 28 kwietnia (godz. 19.30)Eucharystia a zmartwychwstanie (dr Leszek Wianowski)

Środa 29 kwietnia (godz. 19.30)Tabgha -świadek cudu rozmnożenia chleba (ks. dr Jacek Kucharski)

Czwartek 30 kwietnia (godz. 19.30) Jak przeżywać Eucharystię? Wskazania św. Pawła Apostoła (ks. mgr Damian Janiszewski)

Piątek 1 maja (godz. 19.30)Duchowość eucharystyczna człowieka świeckiego (dr Leszek Wianowski)

Sobota 2 maja (godz. 7.30)Eucharystia sercem życia wiary. Ks. Kard. Stefan Wyszyński o Eucharystii (ks. mgr Daniel Wiecheć)

 

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o zapoznanie się z nimi oraz  wykorzystanie ich w czasie trwania Niedzieli Biblijnej, XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego. Jednocześnie zachęcam do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl oraz naszej diecezjalnej strony www.radom.biblista.pl

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. Jacek Kucharski