pope

Diecezja Radomska

Komunikat Ks. Bpa Henryka Tomasika na XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

IV NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

 

W dniach: od 26 kwietnia do 2 maja br., we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, będziemy przeżywali XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego hasłem jest parafraza słów samego Chrystusa zaczerpniętych z Ewangelii według św. Jana: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego”. Wpisują się one w Rok duszpasterski, w którym przeżywamy tajemnicę Eucharystii jako Misterium wiary.

Tydzień Biblijny rozpoczyna w niedzielę 26 kwietnia br., Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Gorąco zachęcam, aby ten czas, gdy w Ojczyźnie i świecie przeżywamy dotkliwą epidemię, która burzy nasze ludzkie plany i rodzi niepokoje o przyszłość, wypełniła pogłębiona lektura Ewangelii według św. Mateusza. Niech z tej lektury płynie dla nas umocnienie wiary i ufności. Przyjmijmy z wiarą słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane do kobiet: „Nie bójcie się!” (Mt 28,10). Niech naszą codzienność wypełnia zapewnienie Chrystusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20).

Na przepełnione obecnością zmartwychwstałego Pana, w Jego słowie i Chlebie życia, gorliwe przeżywanie Niedzieli i Tygodnia Biblijnego oraz Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego indywidualne i w rodzinach, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Biskup Henryk Tomasik