pope

Diecezja Radomska

PODZIĘKOWANIE ZA TYDZIEŃ BIBLIJNY

PODZIĘKOWANIE

Drodzy Duszpasterze, Katecheci, Moderatorzy Grup Biblijnych,

w dniach od 26 kwietnia do 2 maja br. przeżywaliśmy XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Był on, jak wiemy, ze względu na panującą epidemię koronawirusa wyjątkowy. Pomimo tak trudnego czasu i wielu podyktowanych epidemią ograniczeń, w bardzo wielu wspólnotach parafialnych Tydzień Biblijny wybrzmiał bardzo znacząco. Świadczyły o tym, wykorzystywane w tym czasie do propagowania znajomości i lektury Biblii narzędzia „nowej ewangelizacji” w różnej postaci.  

Składam serdeczne podziękowanie za pomoc w przebiegu XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: Wydziałowi Duszpasterskiemu Kurii Diecezjalnej, Pracownikom Radia Plus, Redakcji „Gościa Niedzielnego”
i  Administratorowi Strony Diecezjalnej. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich Duszpasterzy, Katechetów oraz Moderatorów Grup Biblijnych za zaangażowanie i wiele cennych inicjatyw podjętych w tym czasie.  

Jednocześnie pragnę podzielić się radosną wiadomością, że Moderator oraz Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej zostało włączone
w ogólnopolski Projekt Narodowego Czytania Ewangelii według św. Mateusza Lectio continua, co niewątpliwe jest wynikiem dostrzeżenia naszej pracy
i zaangażowania w apostolat biblijny diecezji radomskiej.

 

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks.  Jacek Kucharski