pope

Diecezja Radomska

FATIMA NA JANISZPOLU INNA NIŻ ZWYKLE

FATIMA NA JANISZPOLU INNA NIŻ ZWYKLE

13 maja każdego roku, kiedy Kościół w liturgii wspomina Najświętszą Maryję Pannę Fatimską, to dzień szczególny dla parafii pw. św. Pawła Apostoła na radomskim Janiszpolu. Od lat odbywają się tu comiesięczne nabożeństwa fatimskie, którym od przeszło 12 lat patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej, prowadząc formację biblijną.  Tak też było i teraz. Nie zawiedli, pomimo trudnego czasu epidemii wierni czciciele Maki Bożej Fatimskiej. W środę 13 maja br., zwykle bardzo uroczysta „Fatima”, której towarzyszy tradycyjna procesja ulicami dzielnicy, podczas której rozważane są tajemnice różańcowe, musiała ograniczyć się jedynie do tej w świątyni. Przewodniczyli jej kapłani, podczas gdy wierni pozostali na swoich miejscach w ławkach. Eucharystii przewodniczył moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego i biblista, ks. Jacek Kucharski, a koncelebrowali ją: ks. Mirosław Bandos, ks. Marcin Czerwonka i ks. Grzegorz Opiela. Homilię wygłosił ks. Jacek Kucharski. Ukazując biblijny portret Matki Najświętszej podkreślał w Niej zwłaszcza wierność Bożemu zaproszeniu do roli Matki Zbawiciela oraz wiernym trwaniu przy uczniach Chrystusa we wspólnocie, która narodziła się u stóp krzyża, tj. Kościoła. „Ta sama Matka Boga, jest z nami dzisiejszego wieczoru – mówił ks. Kucharski- i wspólnie z nami trwa i wspiera nas swoją matczyną opieką w trudnym  czasie epidemii. W pierwszym objawieniu Matki Najświętszej, które dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała trojgu portugalskim dzieciom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji: "Nie bójcie się... Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze”. Te słowa Matki Boga- mówił kaznodzieja- najprościej tłumaczą naszą obecność tego wieczoru w świątyni…Matko Boża Fatimska, chcemy Cię zapewnić, że wsłuchani w Twoje stałe zaproszenie, będziemy przychodzić tutaj co miesiąc o tej samej porze, tak długo jak Bóg nam pozwoli. Będziemy czcić Twoją wierność i prosić o Twoje wstawiennictwo przed Bogiem za nami. Pragniemy tak ja Ty-Panna Wierna, trwać w naszej wierze. Budować naszą polską przyszłość w oparciu o prawdy Ewangelii. Ofiarować się Twemu Niepokalanemu Sercu i odmawiać różaniec, aby ludzkość zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech się tak stanie”. Na zakończenie janiszpolskiej Fatimy, proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Szpytma podziękował za obecność i modlitwę kapłanom oraz nawiązując do homilii celebransa wszystkim obecnym za wierność różańcowej modlitwie przez wstawiennictwo Matki Bożej z Fatimy.