pope

Diecezja Radomska

BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE BIBLIJNYM

BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE BIBLIJNYM

 

 

Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej aktualnie liczy 15 alumnów i należy do największych wśród polskich seminariów diecezjalnych i zakonnych. Od początku jego powstania moderatorem koła jest biblista i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II ks. dr Jacek Kucharski. Należą do niego alumni: z kursu V: Dominik Idziak, Dominik Kowalewski, Krystian Korba, Kacper Piotrowski-Stajniak, Krystian Wieteska, Krzysztof Wiśniewski. Z kursu IV: Damian Gajownik, Filip Kochanowski, Emil Komorek, Artur Spasiński. Z kursu III: Michał Górka,  Kamil Krawczyk, Patryk Korcz, Adrian Żak. Z kursu II: Filip Wincewicz. Ostatnie wakacyjne spotkanie koła było nie tylko podsumowaniem dotychczasowej pracy, ale także inauguracją prac nad ogólnopolskim projektem biblijnym „Narodowe Czytanie Ewangelii według św. Mateusza. Lectio continua”. Radomskie koło kleryckie wraz z jego moderatorem znalazło się pośród 12 wyróżnionych i zaproszonych przez przewodniczącego Dzieła Biblijnego w Polsce ks. prof. Henryka Witczyka zespołów do opracowania tekstów z Ewangelii według św. Mateusza, które będą prezentowane w TV Trawam, Radio Maryja, www.biblista.pl; www.ekai.pl. Będzie się można z nimi zapoznać poprzez Twittera i Facebooka. „To bardzo ciekawy i oryginalny projekt- mówi ks. Kucharski - który wpisuje się w apostolat biblijny prowadzony od 2005 roku w naszej Ojczyźnie pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Poznawanie Ewangelii według św. Mateusza obejmować będzie poza uwagami translatorsko-filologicznymi oraz kompozycją tekstu, jego przesłanie teologiczne, komentarz z Ojców Kościoła, ale też wpływ komentowanego tekstu z Ewangelii na literaturę, poezję, malarstwo, muzykę. Całość ubogacona zostanie również dokumentacją fotograficzną. Zdjęcia będą przybliżać świat Biblii i czynić go coraz bliższym realiom naszego życia”. Kleryckie koło wraz z moderatorem rozpoczęło już prace nad pierwszym fragmentem z Ewangelii według św. Mateusza. Z jej owocami katolicy w Polsce i na świecie będą mogli się już zapoznać 6 lipca br. Spotkanie miało również słodki wymiar. Alumni z radością smakowali tort w formie księgi Pisma Świętego, który zapraszał ich – jak mówi moderator- do kosztowania głębi i piękna Bożego Słowa.