pope

Diecezja Radomska

SIOSTRY Z MARIÓWKI POZNAJĄ APOSTOLAT BIBLIJNY

SIOSTRY Z MARIÓWKI POZNAJĄ APOSTOLAT BIBLIJNY

 

 

W Domu Generalnym Sióstr Służek NMP w Mariówce k. Radomia odbywały się zajęcia warsztatowe z zakresu apostolatu biblijnego dla Sióstr postulatu, nowicjatu i junioratu.  Obejmowały one pogłębioną egzegezę tekstów Nowego Testamentu, archeologię biblijną oraz formy szeroko pojętego apostolatu biblijnego ze szczególnym podkreśleniem form pracy w grupach biblijnych. Na zaproszenie Matki Generalnej zgromadzenia dr Mirosławy Grunt poprowadził je wykładowca biblistyki, przewodnik po krajach biblijnych i moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr Jacek Kucharski. „Nasze siostry są bardzo ubogacone tym wszystkim co zostało im przekazane w czasie warsztatowych zajęć. To bogactwo przekazanych treści pozwoliło nie tylko lepiej zrozumieć Pismo święte, ale poznać realia biblijnego świata i historii zbawienia. To wszystko owocować będzie w przyszłości w rozwoju duchowym sióstr. Ułatwi też siostrom pracę w grupach biblijnych i szerzeniu apostolatu biblijnego, który jest tak bardzo dzisiaj potrzebny tym, do których zostaniemy posłane” – mówią Siostry Mistrzynie Ewa Biernacka i Monika Samol.