pope

Diecezja Radomska

INAUGURACJA W CIENIU PANDEMII

INAUGURACJA W CIENIU PANDEMII

W niedzielę 11 października 2020 roku,w czasie trwającej pandemii koronowirusa i zaostrzeń sanitarnych, zainaugurowała swoje wykłady Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. św. Hieronima istniejąca pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Rozpoczęła ją uroczysta Eucharystia w kościele pw. Chrystusa Kapłana w Radomiu przy Wyższym Seminarium Duchownym, ul. Młyńska 23/25.Przewodniczył jej i homilię wygłosił rektor szkoły ks. dr Jacek Kucharski a koncelebrowali wykładowcy: ks. lic. Michał Faryna oraz ks. mgr Daniel Wiecheć. Po czym wszyscy przybyli udali się na aulę Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie odbywać się będą wykłady. Pierwszy wykład wygłosił ks. dr Jacek Kucharski pt. Wprowadzenie do antropologii biblijnej. Drugi zaś. dr Leszek Wianowski wokół zagadnienia Osoba ludzka jako byt. Słuchacze szkoły otrzymali też foldery z tematyką tegorocznych wykładów. Będzie nią człowiek, jego wielkość i powołane. Inspiracją do podejmowanych wykładów jest najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej pt. „Czym jest człowiek (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej”.

 Więcej zdjęć w: Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. św. Hieronima