pope

Diecezja Radomska

Spotkania ze Św. Józefem nowa inicjatywa Dzieła Biblijnego

Spotkania ze Św. Józefem – nowa inicjatywa Dzieła Biblijnego

O tym, że istniejące od 2008 roku Radomskie Dzieło Biblijne w naszej diecezji jest bardzo prężne nikogo nie trzeba przekonywać. Warto jedynie spojrzeć na istniejące już i trwale wpisane pola działania stowarzyszenia. Kierujący nim od listopada 2007 r. wykładowca biblistyki i moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski wylicza bez zająknięcia: Uniwersytet Biblijny dla Dzieci, Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. św. Hieronima, Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej oraz liczne grupy biblijne rozsiane po całej diecezji. Pośród wielu przygotowanych w ramach stowarzyszenia inicjatyw, które w dobie epidemii wymuszają nowe wyzwania i formy działania są zainaugurowane 13 stycznia br. „Spotkania ze św. Józefem”. Odbywać się one będą każdego 13 dnia miesiąca począwszy od stycznia br. w kościele pw. Św. Pawła Apostoła w Radomiu (Janiszpol). Inspiracją dla ich organizacji był ogłoszony w Kościele powszechnym przez Papieża Franciszka „Rok Św. Józefa” oraz opublikowany z tej racji List apostolski „Patris corde” (Ojcowskim sercem). Ojciec Św. opisuje w nim św. Józefa jako ukochanego ojca, ojca czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojca twórczej odwagi, robotnika i zawsze w cieniu. To właśnie list apostolski Papieża Franciszka podyktował tematykę kolejnych comiesięcznych spotkań. Będą nimi: Św. Józef jako: Ojciec umiłowany,  Ojciec czuły, Ojciec posłuszny, Ojciec przyjmujący, Ojciec z twórczą odwagą, Ojciec – człowiek pracy, Ojciec w cieniu. „Pragniemy poprzez „Spotkania ze św. Józefem” wpisać się w rok poświęcony św. Józefowi i rytm życia duszpasterskiego Kościoła powszechnego, ale tym samym odkryć niesamowitą i głęboką postać Oblubieńca Maryi, opiekuna Odkupiciela, Ojca Świętej Rodziny z Nazaretu oraz wzorca dla każdego mężczyzny.To kolejna możliwość, aby chrześcijanom, a zwłaszcza mężczyznom, udowodnić jak biblijne postacie wpisane w historię zbawienia mogą pomóc także dzisiaj odkrywać piękno powołania mężczyzny, ojca wychowawcy. To także sposobność aby poprzez modlitwę różańcową i litanię do św. Józefa wypraszać przez jego wstawiennictwo odwagę do godnego wypełniania swego powołania dla młodzieży męskiej, ojców i mężów - mówi moderator diecezjalny ks. Jacek Kucharski. Następne spotkanie już 13 lutego br. o godz. 19. Zapraszamy.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w środę 13 stycznia br. poświęcone zostało tematyce Relacje Ewangelistów o św. Józefie według Listu apostolskiego „Patris corde” Ojca Św. Franciszka. Poprowadził je ks. dr Jacek Kucharski. Słuchacze śledząc relacje Mateusza i Łukasza dowiedzieli się, że św. Józef był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczonym z dziewicą Maryją (por. Mt 1, 18; Łk 1, 27); „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk 2, 22.27.39) i w czterech snach (por. Mt 1, 20; 2, 13.19.22).Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla nich miejsca” (Łk 2, 7). Był świadkiem oddawania czci Jezusowi przez pasterzy (por. Łk 2, 8-20) i pokłonu Magów (por. Mt 2, 1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie.Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez Anioła: „nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21). Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju (por. 2, 19-20).W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką ofiarował Dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi (por. Łk 2, 22-35).Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jako obcy (por. Mt 2, 13-18). Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei – skąd, jak mówiono, „nie powstaje żaden prorok” i „nie może być nic dobrego” (por. J 7, 52; 1, 46) – daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego, i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. Kiedy podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili  dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami Prawa (por. Łk 2, 41-50). Prelekcja, którą zakończyły gromkie oklaski spotkania się z wielkim zainteresowaniem. Po niej wszyscy uklęknęli i odmówili modlitwę do św. Józefa, którą kończy się List apostolski papieża Franciszka. Będzie ona odtąd kończyć każde spotkanie ze Św. Józefem.