pope

Diecezja Radomska

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBCHODÓW NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO (24 stycznia 2021 r.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBCHODÓW

NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO

(24 stycznia 2021 r.)

Drodzy Duszpasterze, Katecheci, Moderatorzy Grup Biblijnych,

W niedzielę 24 stycznia br., przeżywamy z woli Ojca Św. Franciszka po raz drugi w Kościele powszechnym „Niedzielę Słowa Bożego”, ustanowioną Listem Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuitillis” z 30 września 2019 r.

Z tej racji Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, przygotował na Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectiodivinaEwangelii wg św. Marka (1,14-20), która będzie odczytywana w kościołach. Może być ona wykorzystana jako materiał pomocniczy do adoracji Najświętszego Sakramentu bądź cenne źródło wiedzy do katechez o słowie Bożym i osobach powołanych do jego głoszenia. Materiały te, zostały już przesłane w ubiegłym tygodniu w załączniku do BiuletynuInformacyjnego Kurii Diecezji Radomskiej nr 3 (988).Są one również dostępne na stronie internetowej Dzieła Biblijnego www.biblista.pl

Ponadto Radomskie Dzieło Biblijne przygotowało:

  1. Wskazania pastoralne i liturgiczne związane z przeżywaniem „Niedzieli Słowa Bożego”, uwzględniające Notę o Niedzieli Słowa Bożego wydaną przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
  2. Propozycję wprowadzenia, komentarzy do Liturgii Słowa oraz modlitwę wiernych.
  3. Plakat na strony parafialne o Niedzieli Słowa Bożego z komentarzem moderatora do Liturgii Bożego Słowa.
  4. Plakat dotyczący „Spotkań ze św. Józefem” w parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Radomiu (dzielnica Janiszpol), w roku Św. Józefa pod patronatem Ks. Bpa Marka Solarczyka.

Wszystkie podane powyżej pomoce znajdują się na stronieDzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (www.biblista.pl/diecezja-radomska)

Inspiracją do owocnego przeżycia Niedzieli Słowa Bożego niech będą słowa papieża Franciszka:„Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: <Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić> (Pwt 30,14)” (n. 15). (…)„Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (Aperuitillis, n. 8)”.

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. Jacek Kucharski