pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Kościół powszechny po raz drugi przeżywał w III Niedzielę Zwykłą (24 stycznia 2021 r.) ustanowioną przez papieża Franciszka Listem apostolskim w formie Motu proprio „Aperuitillis” „Niedzielę Słowa Bożego”. Zespół Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II przygotował z tej racjimateriały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa w formie komentarzy, modlitwę wiernych i lectiodivinaEwangelii wg św. Marka (1,14-20) oraz propozycję homilii. Ponadto Radomskie Dzieło Biblijne przygotowało: wskazania pastoralne i liturgiczne związane z przeżywaniem „Niedzieli Słowa Bożego”, uwzględniające Notę o Niedzieli Słowa Bożego wydaną przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; propozycję wprowadzenia, komentarzy do Liturgii Słowa oraz modlitwę wiernych; plakat na strony parafialne o Niedzieli Słowa Bożego z komentarzem moderatora do Liturgii Bożego Słowa. Moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego, biblista ks. dr Jacek Kucharski w „Niedzielę Słowa Bożego” przebywał w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Tomaszowie Mazowieckim. Zaproszony został przezniedzielę celebracje Eucharystii miały w tym dniu wyjątkową oprawę. W procesji wejścia niesiony był Ewangeliarz. Liturgię Słowa ubogaciły komentarze czytane przez lektorów oraz przedstawicieli grup parafialnych. Moderator głosił dialogowane homilie wyjaśniające istotę i potrzebę „Niedzieli Słowa Bożego”. Tego dnia błogosławił na zakończenie każdej mszy św. księgą Pisma Świętego. Wszyscy obecni na Eucharystii otrzymywali pamiątkę w postaci zakładki z instrukcją: Jak czytać Pismo Święte? W przeżywanie Niedzieli Słowa Bożego włączył się wikariusz ks. Stanisław Krawczyk. To on przygotował oprawę liturgiczną oraz dekorację podkreślającą charakter tej wyjątkowej pośród innych niedziel roku liturgicznego. Moderator dziękując za zaproszenie do wspólnego przeżywania „Niedzieli Słowa Bożego” życzył przywołując słowa papieża Franciszka z Listu apostolskiego „Aperuitillis”: „Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego…(n. 15). Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (n. 8)”.