pope

Diecezja Radomska

ŚP. O. HUGOLIN LANGKAMMER (1930-2021) - PROFESOR RADOMSKICH BIBLISTÓW

ŚP. O. HUGOLIN LANGKAMMER (1930-2021)

- PROFESOR RADOMSKICH BIBLISTÓW

W liturgiczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 28 stycznia 2021 r. odszedł do Domu Ojca o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM – wybitny biblista, tłumacz tekstów biblijnych Starego i Nowego Testamentu, Przewodniczący Sekcji Biblistów Polskich (1976-1988), Członek Honorowy Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP 200). Miał 90 lat. W Zakonie Braci Mniejszych przeżył 71 lat, w kapłaństwie 65. O. Hugolin Langkammer był autorem ponad 100 książek o tematyce biblijnej, ponad 500 rozpraw i artykułów naukowych. Jego badania koncentrowały się na zagadnieniach wiary wczesnego Kościoła i teologii Nowego Testamentu, zwłaszcza na hymnach chrystologicznych, listach Pawłowych, opisach męki Pańskiej, pneumatologii, antropologii, etyce i duchowości biblijnej. Przetłumaczył i opatrzył naukowym komentarzem wiele ksiąg Pisma Świętego. Wypromował 65 i ponad 350 magistrantów. Był recenzentem wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Do jego znaczniejszych osiągnięć naukowych w zakresie biblistyki należą książki: Maria in der Bibel, Wiedeń 1988; Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989; Metodologia Nowego Testamentu, Opole 1990; Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Rzeszów 2004. W 2000 r. został odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublina oraz otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej indywidualną za książkę pt. Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu.Był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych: Stowarzyszenia Biblistów Polskich, w którym w roku 2010 uzyskał Honorowe Członkostwo, ponadto był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego KUL i Studiorum Novi Testamenti Societas. W 1994 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był wybitnym teologiem biblijnym i egzegetą, a przy tym niestrudzonym popularyzatorem wiedzy biblijnej i teologicznej. Jego życiu przyświecała dewiza: „Służyć innym i przekazać młodym to, co się dzięki łasce Bożej zdobyło”. Łączył prace nad Nowym Testamentem z badaniami nad Starym Testamentem, a swą wiedzą dzielił się do końca swoich dni.Wielką pasją zmarłego kapłana była muzyka organowa i dyrygentura. Po przejściu na emeryturę i powrocie do klasztoru we Wrocławiu-Karłowicach (2005) nadal pozostał aktywny na gruncie naukowym i duszpasterskim, z niespożytymi siłami i ogromną gorliwością głosząc rekolekcje i misje.Z okazji Jubileuszu 90. rocznicy urodzin oraz 65. rocznicy święceń kapłańskich o. prof. Hugolina Langkammera poświęcony Mu został specjalny numer Biblical Annals 10(67) (2020)1-4, pomyślany jako Festschrift.Należy wspomnieć, iż na zaproszenie moderatora Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II ks. dr. Jacka Kucharskiego w środę 25 maja 2016 r. o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer odwiedził po raz ostatni Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu i spotkał się z alumnami. Warto wspomnieć, iż O. prof. Hugolin wpisał się na trwałe w historię diecezji radomskiej. Jeszcze za czasów, kiedy diecezją kierował ks. bp Edward Materski, to O. prof. Langkammer jako dziekan Wydziału Teologii KUL był jednym z założycieli Radomskiego Instytutu Teologicznego w Radomiu. Wszyscy radomscy bibliści: ks. bp Adam Odzimek, ks. Zbigniew Niemirski i ks. Jacek Kucharski poza studiami na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie są doktorami O. prof. Hugolina Langkammera. Uroczystości pogrzebowe zmarłego O. Prof. Hugolina odbędą się w środę, 3 lutego 2021 r., o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach (al. Jana Kasprowicza 26). O. Prof. Hugolin Langkammer na zawsze pozostanie w naszych sercach i modlitwie. Niech miłosierny Bóg przyjmie go do swojej chwały. Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Ks. Jacek Kucharski

Na zdjęciu od lewej ks. Zbigniew Niemirski, o. prof. Hugolin Langkammer, ks. Jacek Kucharski