pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA BIBLIJNA W GRZMUCINIE I KŁONÓWKU

20210228 100223

NIEDZIELA BIBLIJNA W GRZMUCINIE I KŁONÓWKU

Druga Niedziela Wielkiego Postu, tj. 28 lutego 2021, pomimo trwającej wciąż epidemii i ograniczeń sanitarnych, dla dwóch wspólnot parafialnych  dekanatu Radom-Wschód, tj. parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Grzmucinie oraz parafii pw. NMP Królowej Polski w Kłonówku była „Niedzielą Biblijną”. Na zaproszenie ks. Tadeusza Mazura proboszcza obydwu parafii przeprowadził ją diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II ks. dr Jacek Kucharski. W wygłaszanych w tym dniu homiliach motywując swoją obecność ks. Kucharski nawiązywał do Listu apostolskiego papieża Franciszka „Aperuit illis”, ustanawiającego „Niedzielę Słowa Bożego”. Papież napisał w nim, że: „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu (..) W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty” (n 8).  Dlatego też, mówił moderator ks. prob. Tadeusz zaprosił mnie, abyśmy wspólnie raz jeszcze pochylili się nad tą jedyną i w swoim rodzaju wyjątkową Księgą, jaką jest Biblia. Nawiązując do Liturgii Bożego Słowa ukazywał wiernym wzór Abrahama gorliwie słuchającego poleceń Boga, życząc parafianom, aby potrafili jak on być w dzisiejszych czasach wiernymi Słowu Boga. Albowiem „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31) – pytał moderator cytując fragment Listu św. Pawła do Rzymian. Bogata w cnoty: pokory, czystości, wiary i pilności lektura Biblii jak uczył św. Bonawentura, zawsze prowadzić nas będzie na górę Tabor, do przeżywania bliskiej obecności Boga, poprzez którą dokonywać się będzie nasze osobiste „przemienienie”, któremu towarzyszyć będą słowa apostoła Piotra z dzisiejszej Ewangelii: „Nauczycielu, dobrze, że tu jesteśmy” (Mk 9,5). Na zakończenie każdej Eucharystii wszyscy wierni otrzymywali od stowarzyszenia zakładkę do Pisma Świętego          z instrukcją „Jak czytać Pismo Święte”. Moderator zachęcając do umiłowania osobistej lektury Biblii wskazywał parafianom jako przykład ich proboszcza, dziękując ks. Tadeuszowi Mazurowi za jego zaangażowanie w apostolat biblijny. Za wykłady w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima, przygotowywanie ministrantów do posługi lektora Bożego Słowa oraz zaproszenie do wspólnot parafialnych na „Niedzielę Biblijną”. Wierni nie kryli radości z obecności moderatora i w słowach wdzięczności, zapewniali, że czytać będą Biblię, aby przemieniać siebie samych, ich rodziny i przyjaciół. Niech się tak stanie.

 

20210228 100229

 

20210228 100335

 

20210228 114239