pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA BIBLIJNA W CECYLÓWCE

„APOSTOLAT BIBLIJNY NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY”.

NIEDZIELA BIBLIJNA W CECYLÓWCE

 

Wsłuchując się w głos papieża Franciszka o tym, że: „Ewangelizacja wymaga zażyłości ze Słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie
i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe” (Evangelii Gaudium 175 ), moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II ks. dr Jacek Kucharski, w niedzielę 30 maja 2021 r. przebywał w parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Cecylówce (dekanat kozienicki). Do wspólnoty parafialnej zaprosił go ks. prob. Dariusz Szlachcic. Była to dla wiernych „Niedziela Biblijna”, podczas której moderator przybliżał rolę i wagę  biblijnego i zachęcał do wytrwałej lektury Biblii. W ramach niedzielnych mszy św. głosząc homilie nawiązywał do uroczystości Najświętszej Trójcy. Prawda o Bogu w Trójcy została nam objawiona przez samego Jezusa, a przekazały ją kanoniczne Ewangelie. Sam zaś Jezus, zaprosił nas jako swoich uczniów, abyśmy świadczyli o Bogu w Trójcy, wielbiąc odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Apostolat biblijny, tj. nasze głoszenie Ewangelii słowem i życiem nigdy się nie kończy. Takie przesłanie chcę wam pozostawić – mówił ks. Kucharski. To najważniejsze zadanie jakie powierza Apostołom sam Chrystus (por. Mt 28, 19-20). Świat czeka dzisiaj na nasze zaangażowanie w głoszenie Ewangelii i dawanie i niej świadectwa w codzienności. Dlatego też Kościół nieustannie głosi i wyjaśnia Ewangelię w każdym czasie. To największe zadanie apostolatu biblijnego, który wpisany jest w Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w naszej diecezji. To także uzasadnienie mojej obecności pośród was – mówił ks. Kucharski. Przywołując postać  św. Jana Pawła II cytował fragment książki autorstwa papieża pt. „Przekroczyć próg nadziei”. To w niej mówił ks. Kucharski Ojciec Święty przypomina: „Zrozum, że kimkolwiek jesteś, jesteś kochany! Pamiętaj, że Ewangelia jest wezwaniem do radości! Nie zapominaj, że masz Ojca  i że każde życie, nawet najbardziej bezsensowne w oczach ludzi ma wieczną i nieskończoną wartość w oczach Boga”. W ramach „Niedzieli Biblijnej” moderator spotkał się z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, zachęcając ją do lektury Biblii i jej pogłębionej znajomości. Pogratulował młodzieży zaangażowania w niedzielną lekturę czytań mszalnych. Podziękował ks. Proboszczowi Dariuszowi, za jego troskę w parafii o szerzenie kultury biblijnej, zwłaszcza zachętę kierowaną do wiernych, aby czytali i szukali pogłębionej lektury Pisma Świętego.  Ks. Dariusz Szlachcic dziękując moderatorowi za „Niedzielę Biblijną” podkreślał, że uczyni wszystko, aby rodziny parafii jako jej owoc podjęły w domach wspólnotowe czytanie Pisma Świętego. Wszyscy obecni w świątyni byli tego dnia obdarowani zakładkami do Pisma Świętego z obecną na nich instrukcją: Jak czytać Pismo Święte. Wychodząc z kościoła uradowani parafianie dziękując za dar Słowa Bożego i obecności, powtarzali: „zapraszamy do Cecylówki na poprawiny, aby znów przeżywać piękne święto Biblii”.