pope

Diecezja Radomska

ZAKOŃCZENIE WYKŁADÓW W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

ZAKOŃCZENIE WYKŁADÓW W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

W niedzielę 13 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie wykładów w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima w Radomiu. Po miesiącach pracy zdalnej na platformie Skype, wobec poprawiającej się sytuacji epidemicznej
w kraju, można było wreszcie się spotkać. Spotkanie rozpoczął tradycyjnie
o godz. 17.00 wykład dr Leszka Wianowskiego pt. Bóg jako Pan dziejów. Po wykładzie, który z racji na zachowanie przepisów epidemicznych miał miejsce w kościele przy seminarium, słuchacze szkoły spotkali się na tradycyjnej kawie. Atmosfera tego spotkania była niepowtarzalna. Miesiące braku możliwości kontaktów wyczuwało się w gorących, toczących się przy stole rozmowach. Przewijała się w nich nieukrywana radość, że wreszcie możemy się spotkać. Słuchacze szkoły dzielili się również przeżyciami związanymi z pandemią. Wielu z nich przeszło Covid 19. Aktualnie kilka osób przebywa jeszcze na kwarantannie. „Ale najważniejsze, że jesteście, że udało się uratować wykłady
i wspólnotę” – mówił ks. Kucharski inicjator i rektor szkoły.  O godz. 19 w kościele pw. Chrystusa Kapłana znajdującym się przy Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się Eucharystia kończąca rok wykładów. Jej przebieg był jednak niecodzienny. Wraz z Wykładowcami szkoły koncelebrowało ją pięciu neoprezbiterów: ks. Dominik Idziak, ks. Krystian Korba, ks. Dominik Kowalewski, ks. Kacper Piotrowski-Stajniak i ks. Krzysztof Wiśniewski Cor. Były to dla nich niecodzienne kolejne „Prymicje”, jak mówili, tym razem we wspólnocie szkoły, z którą są bardzo związani. Wszyscy oni, podobnie jak nowowyświęceni diakoni diecezji radomskiej, tj. Damian Gajownik, Filip Kochanowski, Emil Komorek i Artur Spasiński byli zaangażowani w Kleryckim Kole Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej wspomagając moderatora
w apostolacie biblijnym w diecezji, uczestnicząc w wykładach, dbając o ich przebieg. Ks. Kucharski zwracając się do neoprezbiterów przywołał postać wielkiego teologa Karla Rahnera, któr zapytany: jaki powinien być, i jak ma wyglądać kapłan jutra, by mógł sprostać w jakiejś mierze swemu powołaniu odpowiedział: „Nie będzie mógł legitymować się Kościołem. Będzie musiał o Kościele świadczyć”. Kapłan, mówił dalej ks. Kucharski –  musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga. Musi być tym, który stoi: niezłomny w obliczu nurtów epoki. Nieugięty w prawdzie. Kapłan musi być prawy, nieustraszony i dla Pana gotowy znosić również zniewagi.

Cała relacja dostępna w dziale "Szkoła Biblijna dla Dorosłych" z dokumentacją fotograficzną.