pope

Diecezja Radomska

OD PERGAMINU DO E-BIBLII WYSTAWA BIBLIJNA W LISPSKU

OD PERGAMINU DO E-BIBLII – WYSTAWA BIBLIJNA W LISPSKU

W dniach od 18-23 października 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku przy ulicy Zwoleńskiej 12 odbywała się po raz pierwszy w tym mieście wystawa Pisma Świętego zatytułowana „Od pergaminu do E-Biblii”. Organizatorami wystawy byli Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego i Polskie Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”. Stała się ona okazją do prezentacji licznych wydań Pisma Świętego, w tym pergaminowych zwojów, prze kilkusetletnie egzemplarze wydane drukiem, po ekspozycję najnowszych wydań cyfrowych. Wszystko to w ramach biblijnej ścieżki edukacyjnej, którą przygotowali organizatorzy wystawy. Każdy zwiedzający mógł się ponadto zapoznać z historią kanonu ksiąg świętych judaizmu i chrześcijaństwa oraz odkryć niezwykłą wartość Biblii, jako dzieła literatury starożytnej. Na otwarcie wystawy w dniu 18 października br., organizatorzy zaprosili  moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. dr. Jacka Kucharskiego. Obecny był również dr hab. Mirosław Rucki – biblista z Poznania. Gościom towarzyszył dziekan dekanatu lipskiego ks. kan. Henryk Jagieło. Dziękując za zaproszenie ks. Kucharski wskazywał na walor edukacyjny wystawy, która z pewnością zrodzi większe zainteresowanie księgą Pisma Świętego. Pozwoli też wniknąć w arkana Biblii i potwierdzić oraz uczyć szacunku do Biblii jako Księgi Świętej judaizmu i chrześcijaństwa. Wystawa – jak podkreślał ks. Kucharski – ma również wymiar ekumeniczny i ukazuje wspólne korzenie, z których wyrastamy jakie chrześcijanie. Choć istnieją pomiędzy nami różnice odnoszące się do kanonu ksiąg świętych oraz przekazu doktrynalnego, to jednak najważniejszy jest fakt, że patrzymy na Biblii jako księgę Boga adresowaną do człowieka każdego czasu. Tego dziedzictwa nie możemy nigdy zapomnieć.