pope

Diecezja Radomska

CHCĄ PRZECZYTAĆ CAŁĄ BIBLIĘ - REKOLEKCJE BIBLIJNE W BIAŁOBRZEGACH 21-23 LISTOPADA 2021

CHCĄ PRZECZYTAĆ CAŁĄ BIBLIĘ

 

Takie pragnienie zrodziło się w sercu ks. kan. Artura Hejdy z parafii pw. Św. Trójcy w Białobrzegach, który postanowił z parafianami przeczytać całe Pismo Święte. Realizację tego zamysłu poprzedziły „Rekolekcje z Biblią”, które rozpoczęły się w niedzielę 21 listopada br., w Uroczystość Chrystusa Króla i trwały do wtorku włącznie. Ks. kan. Hejda poprosił o ich poprowadzenie moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej, a zarazem biblistę i rodaka pochodzącego z Białobrzegów ks. dr Jacka Kucharskiego. Ks. Kucharski przez kolejne dni trwających rekolekcji przygotowywał parafian do indywidulanej i wspólnotowej lektury Biblii. Jako uzasadnienie przywołał wypowiedź Ojca Świętego Franciszka, który w Adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” mówił, że: „Ewangelizacja wymaga zażyłości ze Słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe. Nie szukamy, błądząc po ciemku, ani nie powinniśmy oczekiwać, aby Bóg skierował do nas słowo, ponieważ rzeczywiście «Bóg przemówił już nie jest wielkim nieznanym, lecz objawił się». Przyjmijmy wzniosły skarb objawionego Słowa” (nr 185). Wierni podczas rekolekcyjnych spotkań poznawali kanon Biblii oraz najnowsze wydania Pisma Świętego. Ks. Kucharski wyjaśniał dlaczego księgi Biblii są natchnione i kanoniczne. Mówił ile czasu potrzeba aby przeczytać całą Biblię. „Gdybyście podjęli codzienną lekturę czterech rozdziałów Pisma Świętego, to przeczytalibyście go w jeden rok. Słuchacze poznawali również sposoby czytania Pisma Świętego, których jest jak mówił ks. Kucharski aż 20. Podczas rekolekcji nie zabrakło również wspólnej lektury fragmentów Biblii. Młodzież bierzmowana zaś na spotkaniach z rekolekcjonistą mogła nauczyć się rad do szczęśliwego życia w oparciu o Biblię i mądrość Ojców Kościoła. Swojego zadowolenia z frekwencji i przebiegu rekolekcji nie krył ks. kan. Artur Hejda, który serdecznie dziękował rodakowi za przygotowanie parafii do lektury Biblii. „Moim pragnieniem jest, abyśmy przeczytali począwszy od Adwentu całą Biblię. Mogą się do nas przyłączyć wszyscy, którzy takie pragnienie serca noszą. Informacje o czasie i lekturze Biblii podane będą na stronie parafialnej pod adresem: parafia-bialobrzegi.pl „. Ks. kan. Hejda zadbał też, aby wszyscy, którzy chcieliby nabyć Pismo Święte mieli taką okazję. Wierni chętnie kupowali V wydanie Biblii Tysiąclecia. Podczas trwających rekolekcji pomocą i życzliwośicą kapłańską służyli współpracownicy ks. proboszcza: ks. Grzegorz Potrzebowski, ks. Bartłomiej Grzebuła i ks. Jacek Wierzbicki. Na zakończenie rekolekcjonista pobłogosławił uczestników rekolekcji księgą Pisma Świętego.