pope

Diecezja Radomska

ZAPROSZENIE DO PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W SKARŻYSKU - 16 STYCZNIA 2022

DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II

DIECEZJI RADOMSKIEJ

oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej

pod patronatem Ks. Bpa MARKA SOLARCZYKA

Z A P R A S Z A

 

w ramach cyklu spotkań biblijnych

 

„Śladami wielkich postaci Starego Testamentu”

 

na prelekcję multimedialną

 

KS. DR. JACKA KUCHARSKIEGO

 

pt.

 

„Prorocy – zwiastuni Bożego Narodzenia”

 

oraz wspólny śpiew kolęd

 

NIEDZIELA, 16 stycznia 2022 r., Sala Św. Brata Alberta godz. 19.00.

 

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. Jacek Kucharski

Proboszcz Parafii pw. Św. Brata Alberta w Skarżysku - Kamiennej

Ks. Artur Fura