pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA III NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA III NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

 

W trzecią Niedzielę Zwykłą przypadającą w tym roku 23 stycznia przeżywać będziemy z woli papieża Franciszka po raz trzeci  Niedzielę Słowa Bożego. Z tej racji Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II przygotowało – jak w poprzednich latach – materiały biblijno-liturgiczne, które winny pomóc duszpasterzom i wiernym świeckim w owocnym przeżywaniu III Niedzieli Słowa Bożego w roku liturgicznym „C” (23.01.2022). Zostaną one zamieszczone w kolejnym Biuletynie Informacyjnym Kurii Diecezji Radomskiej na niedzielę 23 stycznia br. Będą one już od 17 stycznia dostępne również na stronie Dzieła Biblijnego pod adresem ogólnopolskim www.biblista.pl oraz na stronie diecezjalnej www.biblista.pl/diecezja-radomska.

Zapewne każda wspólnota diecezjalna Niedzielę Słowa Bożego będzie świętowała według wskazań zawartych w Liście apostolskim Aperuit illis, ogłoszonym 30 września 2019 r.. Papież Franciszek zachęca w nim, aby w niedzielę Słowa Bożego dokonywać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilię tak, aby podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Proponuję również, aby w tę niedzielę udzielać urzędu lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w liturgii i ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym. Zachęcam, aby w Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny zaangażować w apostolat biblijny członków grup Dzieła Biblijnego oraz innych grup i wspólnot parafialnych.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II