pope

Diecezja Radomska

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBCHODÓW III NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO - 23 STYCZNIA 2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBCHODÓW

III NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO

(23 stycznia 2022 r.)

Drodzy Duszpasterze, Katecheci, Moderatorzy Grup Biblijnych,

W niedzielę 23 stycznia br., przeżywamy z woli Ojca Św. Franciszka po raz trzeci w Kościele powszechnym „Niedzielę Słowa Bożego”, ustanowioną Listem Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis” z 30 września 2019 r.

Z tej racji przez Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II przygotowane zostały materiały pomocnicze do Liturgii Słowa. Równocześnie opracowane zostały szczegółowe komentarze historyczne, literackie, egzegetyczne, teologiczne i eklezjalne do każdego czytania mszalnego. Mogą one być wykorzystane do osobistej medytacji, adoracji Najświętszego Sakramentu czy do przeprowadzenia kręgów biblijnych bądź lectio divina we wspólnocie parafialnej, w klasach szkolnych lub innych wspólnotach.  

Ponadto Radomskie Dzieło Biblijne przygotowało:

  1. Wskazania pastoralne i liturgiczne związane z przeżywaniem „Niedzieli Słowa Bożego”, uwzględniające Notę o Niedzieli Słowa Bożego wydaną przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
  2. Propozycję wprowadzenia, komentarzy do Liturgii Słowa oraz modlitwę wiernych.

Wszystkie wymienione powyżej pomoce poza Biuletynem są dostępne na stronie internetowej Dzieła Biblijnego www.biblista.pl oraz na stronie Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (www.biblista.pl/diecezja-radomska).

Inspiracją do owocnego przeżycia III Niedzieli Słowa Bożego niech będą słowa papieża Franciszka: „Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: <Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić> (Pwt 30,14)” (n. 15). (…)„Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy
i otwieramy drzwi umysłu i serca wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (Aperuit illis, n. 8)”.

Jednocześnie informuję, że z myślą o regularnym wspieraniu duszpasterzy i wiernych w samodzielnym rozważaniu i medytacji Słowa Bożego Dzieło Biblijne przygotowało odpowiednią aplikację. Od 28 grudnia 2021 jest ona do pobrania gratis w sklepie Player w każdym smartfonie czy iphonie. Wystarczy wpisać jej nazwę: Dzieło Biblijne, a następnie pobrać i zainstalować w swoim urządzeniu mobilnym. Aplikacja „Dzieło Biblijne” to narzędzie pomocne w medytacji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne.

Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia (wyd. piąte z przypisami) oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym (kontekst perykopy, komentarz biblijny, teksty paralelne, interpretacja Ojców Kościoła, interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych). Można w niej znaleźć również pomoce homiletyczne, czyli przykłady egzystencjalne – aktualizację, zdjęcia, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu. Aplikacja zawiera ponadto biblijny komentarz do ksiąg Pisma świętego przygotowywany systematycznie w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Będzie on powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Materiał może być pomocą w medytacji indywidualnej i grupowej Słowa Bożego. W aplikacji znajdziemy też Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi oraz Bibliomapę prezentującą zdjęcia z miejsc biblijnych opatrzone krótkim komentarzem. Całości dopełnia umieszczane co tydzień zdjęcie tygodnia z krótką medytacją.

Należy podkreślić, że aplikacja powstała z inicjatywy zarządu Dzieła Biblijnego przy współpracy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Autorami tekstów są polscy bibliści oraz wybrani alumni seminariów duchownych.

Pliki do pobrania:

MATERIAŁY NA NIEDZIELĘ BIBLIJNĄ

KOMENTARZE I MODLITWA WIERNYCH

 

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. dr Jacek Kucharski