pope

Diecezja Radomska

KLERYCKIE KOŁO DZIEŁA BIBLIJNEGO DIECEZJI RADOMSKIEJ AUTORAMI TEKSTÓW W APLIKACJI „DZIEŁO BIBLIJNE”

 

KLERYCKIE KOŁO DZIEŁA BIBLIJNEGO DIECEZJI RADOMSKIEJ AUTORAMI TEKSTÓW W APLIKACJI „DZIEŁO BIBLIJNE”

Aplikacja „Dzieło Biblijne” to narzędzie pomocne w medytacji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne. Powstała ona
z inicjatywy zarządu Dzieła Biblijnego przy współpracy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Autorami tekstów do niej są polscy bibliści oraz wybrani alumni seminariów duchownych. Pośród nich znalazł się moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego, biblista ks. dr Jacek Kucharski wraz z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu należącymi do Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Warto podkreślić, iż Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej liczy obecnie 18 alumnów i jest najliczniejsze w Polsce. Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia (wyd. piąte z przypisami) oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym (kontekst perykopy, komentarz biblijny, teksty paralelne, interpretacja Ojców Kościoła, interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych). Można w niej znaleźć również pomoce homiletyczne, czyli przykłady egzystencjalne – aktualizację, zdjęcia, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu. Aplikacja zawiera ponadto biblijny komentarz do ksiąg Pisma świętego przygotowywany systematycznie w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Będzie on powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Materiał może być pomocą w medytacji indywidualnej i grupowej Słowa Bożego. W aplikacji znajdziemy też Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi oraz Bibliomapę prezentującą zdjęcia z miejsc biblijnych opatrzone krótkim komentarzem. Całości dopełnia umieszczane co tydzień zdjęcie tygodnia z krótką medytacją. Aplikacja ta jest do pobrania gratis w sklepie Player w każdym smartfonie czy iphonie. Wystarczy wpisać jej nazwę: Dzieło Biblijne, a następnie pobrać i zainstalować w swoim urządzeniu mobilnym. Warto zaznaczyć, iż radomscy alumni wraz z moderatorem  opracowali w niej pięć kolejnych Niedziel Wielkiego Postu. Gorąco zachęcam do korzystania z aplikacji „Dzieło Biblijne” – mówi ks. Kucharski. To kolejna szansa, którą nasze stowarzyszenie daje wszystkich zainteresowanym pogłębianiem swojej zarzyłości z Pismem Świętym.