pope

Diecezja Radomska

   ANIOŁY Z SERCEM WDZIĘCZNOŚĆ STUDENTÓW UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

                                           ANIOŁY Z SERCEM – WDZIĘCZNOŚĆ STUDENTÓW                                      UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

Uniwersytet Biblijny dla Dzieci działający od 2012 roku pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej kontynuuje swoją działalność pomimo trwających trudności epidemicznych. Choć nie udało się zorganizować ze względu na niebezpieczeństwo pandemii tradycyjnego opłatka, na którym spotykali się corocznie studenci-uczniowie wraz z ich rodzinami, nie oznaczało to jednak przerwy w pilnym poznawaniu i studiowaniu Pisma Świętego. Ten trud kontynuują wykładowcy dziecięcej uczelni działającej
w czterech filiach diecezji radomskiej. W jednej z nich, tj. filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającej przy parafii pw. Opieki św. Józefa i PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko 7 marca 2022 r. spotkali się  studenci-uczniowie wraz z wykładowcami i opiekunami, aby podsumować pierwszy semestr roku akademickiego. Na spotkanie przybył pomysłodawca i rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski (pełną relację czytaj w dziale Uniwersytet Biblijny dla Dzieci).