pope

Diecezja Radomska

ZMARŁ KS. BP DR ADAM ODZIMEK RADOMSKI BIBLISTA

KOMUNIKAT MODERATORA

ZMARŁ KS. BP DR ADAM ODZIMEK – RADOMSKI BIBLISTA

Nasza Ojczyzna jest w niebie.

Stamtąd też jako Zbawcy

wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa,

który przekształci nasze ciało poniżone 

w podobne do swego chwalebnego ciała ...

                                                                       (Flp 3,20-21)

W wieku 78 lat zmarł ks. bp dr Adam Odzimek – biskup pomocniczy radomski. Był długoletnim wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu oraz Instytucie Teologicznym UKSW. Pamiętamy Go z odwiedzin Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci oraz spotkania opłatkowego w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima w Radomiu. Ks. bp Adam towarzyszył nam w Warsztatach Biblijnych i na pielgrzymkowych szlakach Radomskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Polecajmy Go w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego

im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej

ks. dr Jacek Kucharski