pope

Diecezja Radomska

SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH SOLIDARNA Z UKRAINĄ

SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH SOLIDARNA Z UKRAINĄ

Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. św. Hieronima w Radomiu działająca pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej włączyła się solidarnie, zgodnie z zapowiedzią jej rektora ks. dr. Jacka Kucharskiego w pomoc dla uchodźców z objętej działaniami wojennymi po napaści Rosjan Ukrainy. Na wykładach 13 marca br. przeprowadzili zbiórkę pieniężną, która trafi za pośrednictwem Caritasu Diecezji Radomskiej do potrzebujących pomocy i wsparcia. Ks. Kucharski zapraszając do zbiórki słuchaczy Szkoły Biblijnej z nieukrywanym wzruszeniem mówił nie tylko
o dramacie wojny i cierpieniu jaki przeżywają Ukraińcy, ale nawiązał także  do jego dwunastoletniej pracy jako wykładowcy nauk biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym oraz Instytucie Teologicznym im. św. Jana Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie. „Ten fakt moich relacji ze studentami, którzy zwłaszcza mężczyźni wcielani są teraz do wojska, jeszcze bardziej w tym czasie rodzi we mnie potrzebę modlitwy za nich oraz materialnego wsparcia. W moim sercu żywe są słowa biblijnego Tobiasza, które kierował do swojego syna: „Nie odwracaj głowy od człowieka potrzebującego, bo Bóg odwróci swe oblicze od ciebie” (Tb 4,7)”. Moderator poinformował także słuchaczy o zaproszeniu dyrektora Caritasu Diecezji Radomskiej ks. Damiana Drabikowskiego  do pomocy w segregacji otrzymywanych darów w magazynie Caritasu. Słuchacze pozytywnie opowiedzieli na słowa Ks. Kucharskiego i zapewnili, że będą chcieli się włączyć w tej rodzaj wsparcia działań na rzecz uchodźców. W tym dniu wykłady Szkoły Biblijnej zakończyła modlitwa w intencji pokoju na Ukrainie i w świecie. Należy wspomnieć, iż w pomoc dla uchodźców z Ukrainy zaangażowane są również w charakterze wolontariuszy uczniowie-studenci Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego w ramach Dzieła Biblijnego w czterech filiach w naszej diecezji.