pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA XIV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO

Informacja

 

NIEDZIELA BIBLIJNA,


XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY,

SZÓSTE  NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

 

Drodzy Księża,

w dniach od 1 do 7 maja 2022 r.  będziemy przeżywać w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II  Niedzielę Biblijną (1 maja br.),  Czternasty Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego.  Hasłem przewodnim XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Jezus stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam (Łk 24,36)”.

         W celu ułatwienia duszpasterzom oraz wiernym osobistego
i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż  do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało  materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectio divina, Drogę Światła oraz Krąg biblijny w oparciu o tekst Łk 24,13-35, materiały do medytacji i konferencje. Pomoce te, już przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego dotarły już do naszych parafii.

Składają się na nie:

1.Plakat na XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny

2.Plakat na Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego

3.Przegląd Biblijny nr 14

4.Płyta CD

5.Książka ks. M. Kowalskiego, Relacje homoseksualne w nauczaniu św. Pawła, Lublin 2022, ss. 136.

Szczegółowe informacje dotyczące obchodów Niedzieli Biblijnej, XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz Szóstego Narodowego Czytania Pisma Świętego wraz z programem diecezjalnym podane zostaną w następnym Biuletynie Informacyjnym Kurii Diecezji Radomskiej.

Uprzejmie proszę o zapowiedź wyżej wspomnianych wydarzeń wiernym
w Niedzielę 24 kwietnia br.

Zachęcam jednocześnie do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl oraz diecezjalnej  www.biblista.pl/diecezja-radomska

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. dr Jacek Kucharski