pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEDZIELI BIBLIJNEJ ORAZ TYGODNIA BIBLIJNEGO

 

NIEDZIELA BIBLIJNA, SZÓSTE  NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO (1 V)
XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY (1-7 V)

 

 

Drodzy Księża,

w dniach od 1 do 7 maja 2022 r.  przeżywamy w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II  Niedzielę Biblijną (1 maja br.), VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego oraz XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny.  Wszystkie te wydarzenia nawiązują do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest Sakramentowi Eucharystii („Eucharystia daje życie”: 2019-2022). Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Szerzej ujęty temat tego roku duszpasterskiego brzmi: „Eucharystia tajemnicą posłania i chrześcijańskiego świadectwa”. Stąd hasłem przewodnim XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego są słowa: „POSŁANI Z DAREM POKOJU JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO”.

W tym roku rozpoczynając Ogólnopolski Tydzień Biblijny pragniemy według pragnienia Ks. Bp. Marka Solarczyka, rozpocząć duchowe przygotowanie do obchodów 50.lecia powrotu obrazu Jasnogórskiego na szlak nawiedzenia. Wydarzenie to, miało miejsce 18 czerwca 1972 r.
w Radomiu.
Stąd we wprowadzeniu do liturgii Niedzieli Biblijnej prosimy o uwzględnienie tej informacji, na zakończenie Eucharystii przed rozesłaniem do wspólnej modlitwy kapłanów i wiernych w tej intencji. Propozycja modlitwy została podana w Wprowadzeniu do Liturgii, dołączonym w dodatkach do bieżącego Biuletynu Informacyjnego Kurii Diecezji Radomskiej.

         W celu ułatwienia duszpasterzom i wiernym osobistego i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż  do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało  materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectio divina, Drogę Światła oraz Krąg biblijny w oparciu o tekst Łk 10,1-12, materiały do medytacji i konferencje. Pomoce te, jak wspomniałem w ostatnim Biuletynie Informacyjnym Kurii Diecezji Radomskiej dotarły przed Wielkanocą  do Księży Dziekanów.

Składają się na nie:

 1. Plakat na XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny
 2. Plakat na VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego
 3. Przegląd Biblijny nr 14
 4. Płyta CD

Jednocześnie informuję, że:

 • Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego przed Mszą św. związanego z VI Narodowym Czytaniem Pisma Świętego przypadającym na Niedzielę Biblijną 1 maja br., znajduje się
  w Przeglądzie Biblijnym nr 14, s. 4-7.
 • Wprowadzenie do liturgii, komentarz do czytań, propozycja homilii, obchody Niedzieli Biblijnej, XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego znajduje się w Przeglądzie Biblijnym nr 14, s. 9-21.
 • Teksty czytań i komentarzy z propozycją homilii i Modlitwy Powszechnej na dni od 2 do 7 maja br. duszpasterze znajdą w Przeglądzie Biblijnym nr. 14, s. 21-63.
 • Radio Plus (Radom) wraz z Dziełem Biblijnym im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej zaprasza na cykl audycji radiowych
  w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pt. „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego (od niedzieli 1 maja do piątku 6 maja br.). Ich tematem centralnym będzie biblijny przekaz o pokoju.
 • Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej zaprasza
  w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego na spotkanie z dr hab. prof. UAM Michaelem Abdallą wokół tematyki „Chrześcijaństwo w Syrii”. Spotkanie odbędzie się w kościele parafii pw. Bożego Macierzyństwa NMP 2 maja (poniedziałek) godz. 18.00.

Zachęcam do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl oraz diecezjalnej  www.biblista.pl/diecezja-radomska

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. dr Jacek Kucharski