pope

Diecezja Radomska

XIV TYDZIEŃ BIBLIJNY W DIECEZJI RADOMSKIEJ (01 - 07. 05. 2022)

XIV Tydzień Biblijny W DIECEZJI RADOMSKIEJ

1- 7. 05. 2022 r.

„POSŁANI Z DAREM POKOJU JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO”

PROGRAM  

 

NIEDZIELA, 1 maja 2022 r.

Godz. 11.30 – Parafia pw. Opieki św. Józefa w Jedlni Letnisko.  Msza św. inaugurująca XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod przewodnictwem ks. prob. Andrzeja Margasa. W ramach VI Narodowego Czytania Pisma Świętego lekturę tekstów Ewangelii według  św. Łukasza prowadzi Uniwersytet Biblijny dla Dzieci z s. mgr Bożeną Molendowską.  

Godz. 11.15 – Radio „Plus” Radom. Audycja w cyklu: „Od niedzieli do niedzieli. Magazyn wydarzeń z życia Kościoła radomskiego”. Rozmowa z moderatorem diecezjalnym Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej – ks. dr. Jackiem Kucharskim
o inicjatywach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w diecezji radomskiej. Rozmawia red. Radosław Mizera.

Godz. 12.30 – Parafia pw. Opieki NMP w Radomiu (Katedra). Msza św. inaugurująca Niedzielę Biblijną i VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego oraz XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego – moderatora Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w diecezji radomskiej.

Godz. 19.45. – Radio „Plus” Radom: Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Audycja w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: „Biblijny raj: wspólnota pokoju pierwszych rodziców z Bogiem” –  ks. Dominik Kowalewski.

Godz. 21.00 – Parafia pw. Bożego Macierzyństwa NMP w Radomiu. Apel Jasnogórski
w intencjach Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej prowadzą ks. kan. Zbigniew Sieroń oraz ks. Daniel Wiecheć. Fragmenty Ewangelii według św. Łukasza w dniu VI Narodowego Czytania Pisma Świętego czytają członkowie grupy biblijnej. Medytację pt. „Człowiek wiary żyje pokojem Boga” prowadzi moderator ks. dr Jacek Kucharski.

 

PONIEDZIAŁEK, 2 maja 2022 r.

 

 

Godz. 18.00 – Parafia pw. Bożego Macierzyństwa NMP w Radomiu. Spotkanie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima z dr. hab. prof. UAM Michaelem Abdallą wokół tematyki „Chrześcijaństwo w Syrii” (spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych).

 

WTOREK, 3 maja 2021 r.

 

Godz. 8.00 Parafia pw. Świętego Krzyża w Radomiu. Msza św. pod przewodnictwem ks. prob. Piotra Szymańskiego. Prelekcja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego: „Ziemia Święta – miejscem obecności Boga Pokoju”.

 

Godz. 12.15 – Radio „Plus” Radom: Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Audycja w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: „Błogosławieństwo Jezusa
o pokoju według Kazania na Górze” – ks. Dominik Idziak

Godz. 20.15 – Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia. Msza św. w intencjach Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej pod przewodnictwem kustosza sanktuarium ks. prał. Jerzego Karbownika

Godz. 21.00 – Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia. „Apel Jasnogórski” z medytacją biblijną moderatora Dzieła Biblijnego ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Książe Pokoju - Bogiem chrześcijan” połączoną z modlitwą o pokój w Ukrainie i na świecie.

 

 

ŚRODA, 4 maja 2022 r.

 

Godz. 8.20  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlnii Letnisko: „Pokój darem Boga” – modlitwa tekstami Biblii o pokoju studentów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci pod przewodnictwem  s. Bożeny Molendowskiej.  

 

Godz. 17.00 Parafia pw. MB Różańcowej w Jasieńcu Iłżeckim. „Majówka z Biblią”. Nabożeństwo majowe wraz z medytacją biblijną – prowadzi moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski.

Godz. 18.00 Spotkanie moderatora diecezjalnego ks. dr. Jacka Kucharskiego z Diakonią Słowa Bożego prowadzoną przez ks. prob. Edwarda Mosioła. Krąg Biblijny „Droga pod górę…Trud bycia z Chrystusem (Łk 10,1-12)”.

 

 

Godz. 19.45 – Radio „Plus” Radom: Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Audycja w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: „Ewangelia według św. Łukasza orędziem o miłosierdziu i pokoju” – al. Dawid Bukalski.

 

CZWARTEK, 5 maja 2022 r.

Godz. 9.30 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Inscenizacja na motywach przypowieści o „Dobrym Samarytaninie” (Łk 10, 30-37) pt. Ezra – mój bliźni” przygotowana przez dr Lidię Szymańską i studentów z Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci. Spotkanie wspólnoty uniwersyteckiej z Ks. Bp. MARKIEM SOLARCZYKIEM.

Godz. 19.45 – Radio „Plus” Radom: Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Audycja w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: „Pokój w Hymnie o miłości św. Pawła Apostoła” – ks. Damian Janiszewski.

 

PIĄTEK, 6 maja  2022 r.

 

Godz. 6.30 – Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Msza św. w intencjach Dzieła Biblijnego wspólnoty seminaryjnej pod przewodnictwem Ks. Bp. MARKA SOLARCZYKA. Uroczystość wręczenia książeczek stowarzyszenia nowym członkom Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. 

 

Godz. 16.30 – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku. „Majówka z Biblią”. Nabożeństwo i medytację biblijną prowadzi ks. dr Jacek Kucharski.

Godz. 17.00 - Msza św. pod przewodnictwem ks. prob. Sławomira Fundowicza w intencjach Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Prelekcja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Gdzie spotkać dziś Zmartwychwstałego Pana? Wędrówka uczniów do Emaus (Łk 24,13-35).

Godz. 19.45 – Radio „Plus” Radom: Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Audycja w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: „Pokój jako dar Boga dla Psalmistów” – ks. Krzysztof Wiśniewski (COr).

 

SOBOTA,  7 maja  2022 r.

Godz. 12.00 Dom Generalny Sióstr Służek w Mariówce. Kaplica Zgromadzenia. Modlitwa „Anioł Pański” w intencjach Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II  na zakończenie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego prowadzi s. Elżbieta Chodkiewicz.

Godz. 18.00 Parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata (Ojcowie Filipini) w Radomiu. Msza św. w intencjach Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II pod przewodnictwem ks. prob. Piotra Woszczyka (COr). Po Eucharystii spotkanie z grupą biblijną i moderatorem ks. Krzysztofem Wiśniewskim (COr) oraz prelekcja ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Gdzie spotkać dziś Zmartwychwstałego Pana? Wędrówka uczniów do Emaus (Łk 24,13-35).