pope

Diecezja Radomska

RODZINA W ŚWIECIE BIBLII. INAUGURACJA WYKŁADÓW W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

 

W niedzielę 9 października 2022 r. rozpoczęła kolejny rok wykładów Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. Św. Hieronima w Radomiu. Tematyką tegorocznych spotkań jest „Rodzina w świecie Biblii”. „Inspiracją do tegorocznej tematyki był ogłoszony przez papieża Franciszka „Rok Rodziny”. Wobec wielu zagrożeń i proponowanych pomysłów na współczesną rodziną postanowiliśmy podjęć temat rodziny, tak jak ukazują ją natchnione księgi Biblii. A znajdujmy w niej bez retuszu wiele rodzin, które odpowiadając na Boże Objawienie stały się swoim przykładem ponadczasowe i wciąż inspirują dzisiaj” – mówi ks. dr hab. Jacek Kucharski rektor biblijnej uczelni. „Bardzo chcielibyśmy, aby nasze wykłady, prowadzone dyskusje i spotkania realizowały wypowiedziane przez papieża Franciszka słowa dotyczące rodziny: „Rodzina to cenny skarb, który trzeba wspierać i chronić”. (zob. pełna relację w dziale Szkoła Biblijna dla Dorosłych).