pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA BIBLIJNA W BRZUSTOWIE

„Niedziela Biblijna” to jedna z form apostolatu biblijnego, która odbywa się od 2008 roku pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. 30 października 2022 r. biblijne święto spotkania z Biblią przeżywała parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzustowie (dekanat tomaszowski). Na zaproszenie ks. prob. Marka Polewczyka przeprowadził ją moderator diecezjalny ks. dr hab. Jacek Kucharski. To było prawdziwe święto Słowa Bożego. Liturgię Słowa poprowadzili dorośli parafianie i dzieci. Od lat przygotowuje ich do tej posługi ks. prob. Marek Polewczyk, czuwając nad prawidłowym wyborem czytań mszalnych jak ich właściwego czytania. Ks. proboszcz Marek myśli o założeniu kręgu lektorów, którzy po przygotowaniu i uroczystym liturgicznym wprowadzeniu w posługę pomagać będą jako lektorzy we właściwym i głębokim przeżywaniu liturgii Bożego Słowa. Ks. Jacek Kucharski zachęcając wiernych do pilnej lektury Pisma Świętego przywołał słowa papieża Benedykta XVI, który mówił: „Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi ("Ps. 119,105").  Nikomu nigdy nie wolno zapominać, że Słowo Boże, jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej drodze. Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie - człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę - odpowiada z ufną otwartością serca”. Parafianie z wielką radością i serdecznością dziękowali moderatorowi za przybliżenie potrzeby pilnego czytania i pogłębiania znajomości Pisma Świętego. Zapamiętali dobrze przywołane przez ks. Jacka wskazania św. Bonawentury. Uczył on, że: „czterech potrzeba cnót do pożytecznego czytania Pisma Świętego: pokory, czystości, wiary, pilności. Wszyscy obecni w świątyni podczas niedzielnych mszy św. zostali od stowarzyszenia obdarowani zakładkami z wizerunkiem logo Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej oraz wskazaniami: jak czytać Pismo Święte.