pope

Diecezja Radomska

NOWY KRĄG BIBLIJNY W KOWALI

Ze wspólnej inicjatywy ks. proboszcza Piotra Borciucha i ks. wikariusza Dominika Idziaka z parafii pw. Św. Wojciecha w Kowali rozpoczął działalność pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej „Krąg Biblijny”. Na inaugurację w czwartek 1 grudnia br. został zaproszony moderator diecezjalny ks. dr hab. Jacek Kucharski.  Spotkanie członków Kręgu rozpoczęło powitanie ks. prob. Piotra Borciucha, który z nieukrywaną radością przywitał moderatora oraz uczestników spotkania. Następnie ks. Kucharski zapoznał zebranych z metodą, wokół której gromadził się będzie nowy Krąg Biblijny. Zaproponował, aby spotkania Kręgu Biblijnego odbywały się według Lectio Divina. To tradycyjna metoda Kościoła, polegająca na medytacji fragmentu Pisma Świętego, na którą składa się kilka etapów: – wstęp (znajdź miejsce i zadbaj o przestrzeń, stań pokornie w obecności Boga, poproś Ducha Świętego o pomoc i prowadzenie); lectio (czytanie i analiza fragmentu Pisma Świętego – najlepiej kilka razy i na głos, można podkreślić ważniejsze słowa, wypisać wydarzenia czy bohaterów); meditatio (szukanie głębszego sensu czytanych słów, „przeżuwanie” tekstu. Jakie jest przesłanie tego fragmentu dla Wspólnoty Kościoła i każdego człowieka. Czasem wystarczy skupić się na jednym słowie, zdaniu i przy nim trwać, inny razem można sięgnąć po komentarz biblijny); – contemplatio (zaangażowanie całego siebie w treść i przesłanie Orędzia, zasłuchanie się w Słowo Boże, wejście ze wszystkim co się ma w strumień Bożej myśli, aby pozwolić Bogu by przelał i zanurzył nas w oceanie swojego wewnętrznego Życia i Miłości); – oratio (kontemplacja jest doświadczeniem, które naturalnie ląduje w modlitwie słowami, najczęściej uwielbieniem, dziękczynieniem, a w końcu prośbą o pomoc w podjęciu konkretnych działań w swoim życiu zaraz po zakończeniu Lectio Divina). Gdy zebrani zapoznali się z metodą pogłębiania znajomości Biblii, ks. moderator zaproponował, aby pierwszym analizowanym tekstem był fragment z Ewangelii według św. Mateusza 16, 13-20, zawierający wyznanie Piotra oraz otrzymanie przez niego władzy kluczy w Kościele. Podczas analizy tekstu, która była też ożywionym udziałem zebranych nie zabrakło pytań dotyczących miłości do Kościoła, szacunku Ojca Świętego oraz wspólnoty parafialnej. Na zakończenie wszyscy obecni modlili się w intencji Ojca Świętego-Piotra naszych czasów. Wszyscy zebrani stanęli też do pamiątkowej fotografii. Następne spotkanie już w styczniu Nowego Roku 2023.