pope

Diecezja Radomska

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBCHODÓW IV NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO - 22.01.2023

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBCHODÓW

IV NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO

(22 stycznia 2023 r.)

Drodzy Duszpasterze, Katecheci, Moderatorzy Grup Biblijnych

W niedzielę 22 stycznia br., przeżywamy z woli Ojca Św. Franciszka po raz czwarty w Kościele powszechnym „Niedzielę Słowa Bożego”, ustanowioną Listem Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis” z 30 września 2019 r.

Z tej racji przez Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II przygotowane zostały materiały pomocnicze do Liturgii Słowa. Równocześnie opracowane zostały szczegółowe komentarze historyczne, literackie, egzegetyczne, teologiczne i eklezjalne do każdego czytania mszalnego. Mogą one być wykorzystane do osobistej medytacji, adoracji Najświętszego Sakramentu czy do przeprowadzenia kręgów biblijnych bądź lectio divina we wspólnocie parafialnej, w klasach szkolnych lub innych wspólnotach.  

Ponadto Radomskie Dzieło Biblijne przygotowało:

  • Wskazania pastoralne i liturgiczne związane z przeżywaniem „Niedzieli Słowa Bożego”, uwzględniające Notę o Niedzieli Słowa Bożego wydaną przez Kongregację ds. Kultu Bożego
    i Dyscypliny Sakramentów.

Wszystkie wymienione powyżej pomoce poza Biuletynem są dostępne na stronie internetowej Dzieła Biblijnego www.biblista.pl oraz na stronie Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (www.biblista.pl/diecezja-radomska).

Jednocześnie informuję, że z myślą o regularnym wspieraniu duszpasterzy
i wiernych w samodzielnym rozważaniu i medytacji Słowa Bożego Dzieło Biblijne przygotowało odpowiednią aplikację. Od 28 grudnia 2021 jest ona do pobrania gratis w sklepie Player w każdym smartfonie czy iphonie. Wystarczy wpisać jej nazwę: Dzieło Biblijne, a następnie pobrać i zainstalować w swoim urządzeniu mobilnym. Aplikacja „Dzieło Biblijne” to narzędzie pomocne
w medytacji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne.

Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia (wyd. piąte z przypisami) oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym (kontekst perykopy, komentarz biblijny, teksty paralelne, interpretacja Ojców Kościoła, interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych). Można w niej znaleźć również pomoce homiletyczne, czyli przykłady egzystencjalne – aktualizację, zdjęcia, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu. W aplikacji znajdziemy też Nowy Słownik Teologii Biblijnej
z podstawowymi pojęciami biblijnymi oraz Bibliomapę prezentującą zdjęcia
z miejsc biblijnych opatrzone krótkim komentarzem. Całości dopełnia umieszczane co tydzień zdjęcie tygodnia z krótką medytacją.

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. dr hab. Jacek Kucharski