pope

Diecezja Radomska

CZWARTA NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO W KOWALI

W III Niedzielę Zwykłą (22 stycznia 2022 r. ) Kościół powszechny przeżywał po raz czwarty „Niedzielę Słowa Bożego”. Autorem tej stosunkowo młodej tradycji w Kościele jest papież Franciszek, który Listem Apostolskim
w formie Motu Proprio „Aperuit illis” z 30 września 2019 r. ustanowił „Niedzielę Słowa Bożego”. W Liście tym odnajdujemy motywację papieskiej decyzji: „Ustanawiam III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego” (n.3). „Niedziela Słowa Bożego” przebiegała pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II, które tradycyjnie W diecezji radomskiej jego moderatorem jest ks. dr hab. Jacek Kucharski, który na zaproszenie ks. prob. Piotra Borciucha Niedzielę Słowa Bożego przeżywał w parafii pw. Św. Wojciecha w Kowali. Podczas głoszonych w tym dniu homilii moderator nawiązywał do Listu apostolskiego papieża Franciszka wyjaśniając jak powinna wyglądać celebracja, refleksja i krzewienie Słowa Bożego,  aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego” (Aperuit Illis, n. 15). Przywoływał świadectwo św. Hipolita  rzymskiego prezbitera, który przestrzegał, że: Nie godzi się iść za własnym pragnieniem i własnym rozumieniem ani też przeinaczać tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego naukę tak, jak On ją zechciał podać w Piśmie świętym”. W homilii nawiązywał również do słów zmarłego papieża Benedykta XVI, który uczył: „Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi ("Ps. 119,105").  Nikomu nigdy nie wolno zapominać, że Słowo Boże, jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej drodze. Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie - człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę - odpowiada z ufną otwartością serca”. Na pytanie: Jak „stawać się bliskim Pismu Świętemu”? – mówił ks. Kucharski, odpowiada ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich: „Tak stawać się bliskim jak wiernemu przyjacielowi! Trzeba Pismo Święte (Ewangelie) nade wszystko mieć zawsze przy sobie – w zasięgu ręki i wzroku. Trzeba poprzez systematyczną lekturę poznawać to, co do mnie mówi, zadawać mu pytania, pozwolić się prowadzić, zawierzać jego radom, brać na serio napomnienia, modlić jego słowami, współdziałać w szukaniu dobra, pozwolić prowadzić drogą miłości! Trzeba się nim zachwycić i w nim rozmiłować! Trzeba je po prostu na serio pokochać! Tak, pokochać żywą Osobę, która jest w nim obecna jak w tabernakulum! Pokochać Pismo Święte jak Jezusa – Nauczyciela i Pana, tak jak prosił o to Piotra! Pokochać je tak jak kochamy, czcimy i adorujemy Jezusa – Syna Bożego ukrytego w Najświętszym Sakramencie! Niedziela Słowa Bożego jest pomyślana jako czas uwielbienia za tę świętą Jego Obecność, jako czas radości z Ewangelii – bo zaiste „Evangelium Christus est!” – Chrystus jest Ewangelią”. Niech przesłaniem dla każdego z nas dzisiejszej Niedzieli Słowa Bożego będą słowa polskiego papieża św. Jana Pawła II który 6 czerwca 1999 r. w Pelplinie mówił: „Dlatego, kiedy podczas liturgii biorę do rąk księgę Ewangelii i na znak błogosławieństwa wznoszę ją nad zgromadzeniem i nad całym Kościołem, czynię to z nadzieją, że nadal będzie ona księgą życia każdego wierzącego, każdej rodziny i całych społeczeństw. Dziś z tą samą nadzieją proszę was: wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił! <<Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych...>> (Ps 95[94], 7-8)”. Niedzielę Słowa Bożego
w Kowali podkreślała uroczysta liturgia. O jej przebieg zatroszczył się ks. Dominik Idziak wikariusz parafii wraz z ministrantami, lektorami i scholą.