pope

Diecezja Radomska

FORMACJA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W BRZUSTOWIE

„Zadaniem Kół Żywego Różańca w parafii jest nie tylko sama modlitwa
i rozważanie odmawianych codziennie różańcowych tajemnic, ale towarzyszyć mu powinno pogłębione świadectwo życia religijnego, a receptę jak żyć najpiękniej, podaje nam niezmiennie księga Pisma Świętego. Pomyślałem, że dobrze byłoby, aby istniejącym w parafii osobom, które łączy wspólna i codzienna modlitwa na różańcu dać możliwość spotkania ze Słowem Bożym i drogowskazami szlachetnego życia. Stąd zaprosiłem na spotkanie z Kołami Żywego Różańca moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II i biblistę ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego” – mówi ks. Marek Polewczyk proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzustowie (dekanat tomaszowski).  Ks. Kucharski poza wspólną modlitwą z przybyłymi siostrami kół różańcowych, których w parafii jest jedenaście, postawił obecnych pytanie: Jaka powinna być siostra/brat Koła Żywego Różańca? Odpowiedzią na postawione przez gościa pytanie, była analiza biblijna Łukaszowej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37). Z przedstawionej przez ks. Kucharskiego prezentacji multimedialnej wynikały następujące wnioski: siostra/brat Koła Żywego Różańca powinien przyjąć wobec innych postawę miłości, mieć otwarte oczy na ludzkie potrzeby, nie uciekać przed cierpieniem a także w czynieniu miłosierdzia nie pozostawać na jednym geście. Spotkanie moderatora z Kołami Żywego Różańca zakończyła modlitwa w intencji powstającego męskiego koła oraz wspólna fotografia. Ks. prob. Marek Polewczyk na prośbę Kół Żywego Różańca ponownie zaprosił ks. Kucharskiego na formację biblijną. Jej termin zbiegnie się z przeżywanym w Polsce Tygodniem Biblijnym.