pope

Diecezja Radomska

DZIEŁO BIBLIJNE NIE ZNA GRANIC

 

„Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II nie zna granic” - mówił moderator diecezjalny stowarzyszenia z Radomia ks. dr hab. Jacek Kucharski  w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II we Mściowie (diecezja sandomierska) podczas spotkania z nauczycielami i uczniami tej placówki oświatowej 24 lutego br. Cała społeczność szkolna przeżywała wtedy „Dzień z Biblią”. Poznawała ojczyznę Biblii – współczesny Izrael. Ks. Kucharski dzielił się reportażem fotograficznym z odbytych wyjazdów do Ziemi Świętej,  w tym miejsc szczególnie związanych z działalnością publiczną Jezusa. Mówił też o językach  biblijnych i wyjaśniał ich pochodzenie. Nie zabrakło też mowy o przesłaniu Biblii.  Ks. Jacek Kucharski przebywał tam na zaproszenie moderatora Dzieła Biblijnego diecezji sandomierskiej ks. prof. ucz. dr. hab. Romana Bogusława Sieronia z diecezji sandomierskiej. Należy zaznaczyć, że  obaj moderatorzy podejmują współpracę naukowo-organizacyjną zapoczątkowaną podczas studiów rzymskich (1998-2002). Dzięki temu przeprowadzane są międzynarodowe sesje naukowe i spotkania ubogacające wzajemnie oddziały Dzieła. Organizowane są też spotkania w grupach biblijnych, warsztaty biblijne oraz wspólne wyjazdy członków Dzieła Biblijnego do Ziemi Świętej.  Owocna współpraca nawiązuje również do wspólnych korzeni obu diecezji – czasów, gdy królewsko-biskupi Sandomierz był stolicą rozległej diecezji sandomierskiej a później sandomiersko-radomskiej.