pope

Diecezja Radomska

O BIBLII Z MATKĄ BOŻĄ JAGODNĄ W ROŻKACH

O BIBLII Z MATKĄ BOŻĄ JAGODNĄ W ROŻKACH

W niedzielę 2 lipca 2023 roku pielgrzymi z całej Polski przybyli do kościółka w Rożkach należącego do parafii pw. Bł. Władysława w Gielniowie (dekanat opoczyński). Czynią to za sprawą cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej, który w Rożkach jest obecny od  XVIII wieku. To miejsce szczególne, a przy tym pięknie położone na skraju lasu. Nic więc dziwnego, że poprzez rozpoczynający się okres zbioru jagód, uroczystości nadano miano święta ludowego jako  Matki Bożej Jagodnej. Dlaczego pielgrzymi przybywają tu w dniu 2 lipca?   Data nie jest przypadkowa albowiem w starym kalendarzu liturgicznym w tym dniu Kościół obchodził pamiątkę  nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętsza Maryję Pannę. W nowym kalendarzu liturgii to wydarzenie obchodzone jest 31 maja. Ale jak w wielu innych przypadkach,  tradycja zwycięża nad teraźniejszością.  Ks. prob. Wiesław Zawada zaprosił na to wydarzenie moderatora Dzieła Biblijnego ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego. Ks. Jacek podczas głoszonych w tym dniu homilii w Rożkach wobec wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów, poza przywołaniem Łukaszowej relacji o nawiedzeniu przez Maryję Elżbiety, mówił, że Bóg wciąż nas nawiedza poprzez Jego słowo pozostawione na kartach Pisma Świętego. To Słowo Boga słuchamy podczas każdej liturgii Mszy Świętej, ale też dociera do nas ono w grupowej lub indywidulanej lekturze Biblii. O nią, aby lepiej poznać i zrozumieć objawionego w Piśmie Świętym Boga powinniśmy troszczyć się w naszych wspólnotach i rodzinach. Taką szansę daje wiernym apostolat biblijny, który propaguje, i do którego zaprasza wiernych Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. Przejawem obecności pośród nas Boga, są czynione przez wybraną  na Matkę Bożego Syna – Maryję cuda i znaki, które tu w Rożkach są tego widzialnym znakiem. Matka Najświętsza – mówił moderator podczas homilii – nawiedza nas samych i nasze rodziny, jak przed wiekami pospieszyła do krewnej swej Elżbiety, aby nie tylko być z nią na sposób ludzki, ale zanieść jej radosną nowinę o tym, że stanie się Matką największego proroka czasów przełomu Starego i Nowego Testamentu. Dzisiaj będąc w tym miejscu, w Rożkach podziękujmy Jej za każdą Bożą łaskę otrzymaną przez Jej cudowne wstawiennictwo. A o tym, że wciąż poprzez Jej cudowny wizerunek w Rożkach dzieją się także dziś Boże cuda i znaki, świadczą relacje ks. prob. Wiesława spisane wiarą tych, którzy ich doświadczyli. To jak mówi ks. prob. Wiesław „Matka, która uzdrawia”. Na zakończenie Mszy Świętych ks. Jacek modlił się z wiernymi za przewodniczącego stowarzyszenia Dzieła Biblijnego ks. prof. Henryka Witczyka, wszystkich moderatorów oraz wiernych zaangażowanych w głoszenie i wyjaśnianie Bożego Słowa. Zawierzył całe Dzieło Biblijne w Polsce przed cudownym obrazem Matki Bożej Jagodnej. W uroczystościach był obecny ks. dr Marek Kozera z KULJP II oraz wikariusz parafii Michał Nachyła wraz z kapłanami z dekanatu.