pope

Diecezja Radomska

RADOMSKA SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH NA ZIEMI PIĄTEJ EWANGELII 

RADOMSKA SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH NA ZIEMI PIĄTEJ EWANGELII 

 Św. Jan Paweł II nauczał, że: „ pielgrzymka nie jest szansą Kościoła, ale szansą, którą Kościół daje ludziom swego czasu”. Zainspirowani słowami ich Patrona, w dniach od 12 do 20 września 2023 r. słuchacze  Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima z Radomia udali się do Ojczyzny Jezusa. Jest ona nazywana również „Piątą Ewangelią”. Pielgrzymka ta była realizacją projektu pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej noszącego tytuł „Poznajemy Ojczyznę Jezusa”. Uczestników po Izraelu poprowadził rektor szkoły, a przy tym ceniony przewodnik po krajach biblijnych, biblista ks. dr hab. Jacek Kucharski. Pielgrzymi szlak wiódł od Hajfy z grotą Eliasza i kościołem Stella Maris. Pielgrzymi odwiedzili również groty wokół maryjnego sanktuarium, gdzie w czasach ST rodził się ruch prorocki. Odwiedzili również słynne ogrody Bahaitów oraz port w Hajfie, do którego w 1948 roku przypływali Żydzi, aby odbudowywać swoją Ojczyznę na terytorium Państwa Palestyńskiego. Dalej pielgrzymi zwiedzali Tyberiadę, żydowskie miasto Galilei.  Czy mogło zabraknąć również kościoła na Górze Błogosławieństw i malowniczego otoczenia, gdzie czuło się moc słów Jezusa wypowiedzianych podczas Kazania na Górze (zob. Mt 5,1-12)? Uczestnicy pielgrzymki byli w „Mieście Jezusa”, tj. Kafarnaum, nawiedzając synagogę z przełomu IV/V w. po Chr. oraz „Dom Piotra”- pierwszy Kościół upamiętniający w nim obecność samego Jezusa i uzdrowienia teściowej Piotra (por. Mk 1, 29-34). Pielgrzymi zatrzymali się przy grobie zasłużonego dla wykopalisk w Kafarnaum zmarłego franciszkańskiego badacza i archeologa O. Virgillio Canio Corbo (+1991), który znajduje się opodal „Domu Piotra”. Rejs statkiem i rozważania Ewangelii o uciszeniu burzy na morzu (Mk 4, 35-41) towarzyszyły chwilom o spotkaniu z Jezusem i Jego uczniami w łodzi. Zjedli „rybę św. Piotra”, nawiedzili Tabghę -miejsce rozmnożenia chleba i Kościół Prymatu, gdzie Piotr otrzymał do Jezusa władzę pasterską (por. J 21,1-19),  Magdalę ze starożytną synagogą odkrytą w 2009 r oraz kościół „Duc In Altum” poświęcony biblijnym kobietom. Dalej pielgrzymi szlak wiódł do Nazaretu i Kany Galilejskiej, aby następnie wspiąć się na Górę Przemienienia (Tabor).  Przemierzając Samarię pielgrzymi przybyli do Judei gdzie nawiedzili Betlejem z Bazyliką Narodzenia, Grotę Mleczną i Pole Pasterzy. Odwiedzili również Jerycho z Górą Kuszenia, na której zwiedzali prawosławny klasztor. Byli też na wykopaliskach Tell el Sultan oraz sykomorze Zacheusza. Bardzo ważnym punktem pielgrzymki były odwiedziny Gospody Dobrego Samarytanina (Łk 10,29-37), gdzie słuchacze szkoły obejrzeli całe spektrum mozaik z chrześcijańskich kościołów z okresu bizantyjskiego i żydowskich synagog. Warto nadmienić, iż to jest największe w Izraelu, a trzecie w świecie muzeum posiadające największą ilość artefaktów w postaci mozaik. Program wyjazdu obejmował też odwiedziny miejsca chrztu Pańskiego w Qasr Al Yahud. Słuchacze Szkoły wczuwali się w atmosferę życia i studiowania Biblii w Qumran. Wjechali też na Masadę, gdzie zobaczyli pozostałości żydowskiej twierdzy obronnej, która została zdobyta przez Rzymian w 73 r. po Chr. Bohaterstwo jej obrońców opisał szeroko żydowski pisarz Józef Flawiusz. W Mieście Świętym, tj. Jerozolimie chodzili śladami Chrystusowej Męki. Nawiedzili też Kościół św. Anny i sadzawkę Betesda, Kościół Pater Noster i kaplicę Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej z cerkwią św. Marii Magdaleny. Uczyli się burzliwych dziejów Izraela przy Menorze stojącej opodal Parlamentu Żydowskiego Knesetu. Mieli okazję zobaczyć również współczesną Jerozolimę z najsłynniejszą ulicą Ben Jehuda Street. 9 dniowy pobyt w Ojczyźnie Jezusa kończyła wizyta w Yad Vashem oraz starej dzielnicy Jafy z kościołem św. Piotra. W Jerozolimie radomska Szkoła Biblijna  spotkała się na terenie Franciszkańskiej Szkoły Biblijnej z jej długoletnim wykładowcą i aktualnym dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Świętym Mieście o. prof. Eugenio Alliata. Ten niezwykle zasłużony dla badań archeologicznych w Ziemi Świętej naukowiec pozdrawiając pielgrzymów, nawiązał do współpracy z ks. Jackiem Kucharskim w ramach jego badań naukowych na stanowisku archeologicznym w Migdal/Magdali. Z radością stanął z radomską Szkołą Biblijną dla Dorosłych do pamiątkowej fotografii. Ojczyzna Jezusa jest już w nas- powtarzali na warszawskim lotnisku im. Chopina szczęśliwi pielgrzymi. Teraz łatwiej nam będzie rozumieć realia Ziemi Świętej, ale też otrzymaliśmy nowy impuls od pogłębiania naszej osobistej relacji z Jezusem.