pope

Diecezja Radomska

DZIEŁO BIBLIJNE W CHYBICACH

DZIEŁO BIBLIJNE W CHYBICACH

 

Niedziela 15 października 2023 r. była dla parafii pw. św. Małgorzaty w Chybicach inauguracją cyklu 9 comiesięcznych spotkań wokół tematyki „Biblia – Księga Boga i człowieka”, które odbywać się będą pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Na zaproszenie administratora parafii ks. dr. Mirosława Jakubiaka poprowadzi je moderator diecezjalny stowarzyszenia ks. dr hab. Jacek Kucharski. Podczas pierwszego spotkania, w którym uczestniczyła cała parafia na mszach św. niedzielnych ks. Kucharski stawiał pytania dotyczące świętości i niepowtarzalności Biblii jako księgi Boga i człowieka. Uczył parafian wzorem św. Bonawentury czterech cnót, które pożyteczne są do owocnej lektury Biblii. Są nimi: pokora, czystość, wiara i pilność. Każdy, kto tego dnia uczestniczył w Eucharystii otrzymywał zakładkę do Pisma Świętego z instrukcją Jak czytać Pismo Święte? Biblijne spotkania to odpowiedź na zaproszenie jakie w adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium” kierował papież Franciszek do wspólnot parafialnych wyjaśniając, że: „Ewangelizacja wymaga zażyłości ze Słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe” (Evangelii Gaudium 175 ). Na kierowane przez moderatora treści bardzo żywo reagowały chybickie dzieci, które nie tylko z radością i zainteresowaniem podejmowały prowadzony z nimi przez ks. Kucharskiego dialog, ale chętnie stanęły do wspólnej fotografii.  Na twarzach obecnych w świątyni dziadków i rodziców rysował się uśmiech szczęścia. „Takie spotkania są nam bardzo potrzebne – mówiła mama małej Gosi. Uczą bowiem prawd o Biblii nie tylko nasze dzieci, ale i nas samych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę inicjatywę naszemu księdzu Mirosławowi”. Kolejne spotkanie już 19 listopada br.