pope

Diecezja Radomska

O GORLIWOŚCI I ODWADZE CZYTANIA BIBLII W BIELINACH

O GORLIWOŚCI I ODWADZE CZYTANIA BIBLII W BIELINACH

Każde wydarzenie we wspólnocie parafialnej to doskonała okazja, aby szerzyć apostolat biblijny wśród wiernych. Jest nią  niewątpliwie uroczystość patronów parafii – mówi biblista ks. dr hab. Jacek Kucharski. A taką mieli ostatnio poprzez wspomnienie liturgiczne Apostołów Św. Szymona i Judy Tadeusza wierni parafii Bieliny (dekanat drzewicki). Na jej obchody ks. prob. Grzegorz Walczak zaprosił moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. W czasie głoszonych homilii ks. Kucharski przywoływał ewangeliczne wzmianki dotyczące św. Apostołów Chrystusa, tj. Szymona i Judy Tadeusza, wskazując, iż Biblia pozwala ukazać ich szczególne cechy, którymi w przypadku Szymona była gorliwość, Judy zaś odwaga. Oni jak podkreślał ks. Kucharski doświadczyli spotkania z Jezusem i byli Jego wybranymi uczniami i apostołami. Wpatrując się i wsłuchując w naukę Mistrza, tak zostali nią przeniknięci, że posłani do wspólnot chrześcijańskich świadczyli o Jezusie aż do męczeństwa. To wzór dla nas wszystkich dzisiaj, biorących do ręki Ewangelię, aby podobnie jak oni z gorliwością i odwagą, nie tylko ją czytać, aby głosić światu. O to was bardzo proszę – mówił ks. Kucharski, zapraszając wspólnotę do osobistej i wspólnotowej lektury Biblii. Pamiątką z patronalnej uroczystości były zakładki do Pisma Świętego.