222. Mąż czy nie-mąż? (Łk 1,34)

 

Pytania do Biblii

Mąż czy nie-mąż?

Mam kłopot, kiedy czytam scenę Zwiastowania. Ze wstępnej narracji dowiadujemy się, że Maryja była poślubiona mężowi, natomiast za chwilę pojawia się obiekcja "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Pytanie brzmi: Jak należy rozumieć tę sprzeczność?

Można śmiało powiedzieć, że św. Łukasz jest najbardziej obeznanym z językiem greckim ewangelistą. Jego zasób słownictwa nie znajduje sobie równych nie tylko wśród pozostałych trzech Ewangelistów, ale także niemal w całym Nowym Testamencie, ustępując jedynie Listowi do Hebrajczyków. Stosowane przez niego składnie oraz staranny język prowadzą uczonych do przekonania, że odebrał on staranne wykształcenie w kwestii języka greckiego oraz retoryki.

Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że trzeci ewangelista pisząc swoją Ewangelię bardzo często wzoruje się w kwestii składni, doboru terminów, a czasem także całych wyrażeń na Biblii Greckiej, zwanej Septuagintą. Jedną zaś z cech jej języka są liczne semityzmy, czyli dosłowne tłumaczenie wyrażeń z języka hebrajskiego na grecki. Wyrażenia tego typu brzmiały obco lub nawet niezrozumiale dla osób nie znających języka hebrajskiego, natomiast dla władających zarówno świętym językiem, jak i językiem greckim, były one próbą dosłownego oddania brzmienia tekstu natchnionego.

Bazując na tych informacjach można przejść do odpowiedzi na pytanie o znaczenie enigmatycznych słów Maryi na temat nieznajomości męża. W Biblii Hebrajskiej na określenie współżycia płciowego używany jest czasownik jada’, którego podstawowe znaczenie to „znać” (zob. Rdz 4,1.17.25; 19,5.8; 24,16; 38,26; Lb 31,17.18.35; Sdz 11,39; 19,22.25; 21,11; 1 Sm 1,19; 1 Krl 1,4). Nie jest do końca jasne, czy taki stan rzeczy jest eufemizmem, czy było to standardowe określenie na tego typu czynność. I tak, kiedy Jakkolwiek będzie wyglądała interpretacja tego złożenia, należy zauważyć, że podobną konstrukcję stosuje w wymienionych miejscach Biblia Grecka a identyczne wyrażenie pojawia się w Nowym Testamencie (Łk 1,34).

Tę samą myśl podaje także pierwszy ewangelista mówiąc o poczęciu Jezusa. Podaje on informację, że stało się to zanim Maryja zamieszkała z Józefem, jednocześnie dodając, że przyczyną sprawczą był Duch Święty (zob. Mt 1,19). W podobnym kierunku podążają niektóre tłumaczenia Biblii – New American Standard Bible oddaje te słowa Maryi jako „since I am a virgin („skoro jestem dziewicą”)”, podobnie podaje Bible en français courant: „puisque je suis vierge”.

Można odnieść wrażenie, że tłumacze Biblii bardzo często starają się załagodzić wyrażenia, które mogły by być gorszące dla czytelnika, z tego też powodu nieraz uciekają się do enigmatycznych fraz, które ostatecznie nie przybliżają znaczenia tekstu biblijnego, ale wręcz go oddalają. Tak też ma miejsce w przypadku słów Maryi, która niemożliwość poczęcia dziecka tłumaczy niepodejmowaniem współżycia płciowego. Ostatecznie, te jej słowa jeszcze mocniej podkreślają prawdę o dziewiczym poczęciu Jezusa.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.