224. Który chrzest jest pierwszy?

 

Pytania do Biblii

Który chrzest jest pierwszy?

Jaka jest relacja chrztu Ducha Św. do chrztu sakramentalnego? Jeśli pierwszy jest przygotowaniem do drugiego, to jak rozumieć Dz 19, 2-6: uczniowie Apollosa najpierw przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa, a dopiero potem, po włożeniu na nich rąk Pawła, Duch Św. zstąpił na nich?

W powyższym fragmencie mamy do czynienia z opisaniem inicjacji chrześcijańskiej osób, które do przyjęcia orędzia o Chrystusie były przygotowane poprzez przyjęcie chrztu Janowego. W wypadku tego, co nazywamy „chrztem Ducha Świętego” lub „chrztem w Duchu Świętym” musimy uważać, by analogii między nimi nie opierać zbyt mocno na terminie „chrzest”. O ile pierwszy jest właściwym sakramentem i wprowadza człowieka w życie z Chrystusem, obdarzając jednocześnie znamieniem dziecka Bożego, o tyle drugi nie jest sakramentem i nie jest konieczny do zbawienia lub bycia prawdziwym chrześcijaninem. Oczywiście, wyraża on otwarcie na Ducha Świętego i zgodę na Jego działanie poprzez charyzmaty w życiu wierzącego, ale nie daje on niczego więcej niż to, co człowiek otrzymuje na chrzcie. Można to wyrazić poprzez zastosowanie pewnego obrazu: chrzest sakramentalny można porównać do wręczenia żołnierzowi granatu, natomiast chrzest w Duchu Świętym jest wyciągnięciem zawleczki.

W powyższym tekście wskazuje się często na początki nauki o sakramentalnym bierzmowaniu. Duch Święty może działać w człowieku w pełni, gdy ten przyjmie wiarę w Chrystusa. Stając się w pełni odpowiedzialnym, dojrzałym chrześcijaninem, człowiek może maksymalnie otworzyć się na Ducha Świętego i stać się jego narzędziem.

Podsumowując, chrzest w Duchu Świętym nie jest przygotowaniem do chrztu sakramentalnego, ale jego dopełnieniem, które ma na celu uzdolnienie do bycia prawdziwym chrześcijaninem „z Ducha Świętego”.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.