199. Morze - siedliskiem zła?

 

Pytania do Biblii

Morze - siedliskiem zła?

Dlaczego morze jest uważane za siedlisko zła? Skąd to się wzięło?

Starożytni Izraelici zawsze bali się morza. Nigdy nie posiadali wybitnych osiągnięć w dziedzinie marynarki wojennej, a podróżowali drogą morską jedynie w przypadkach niezbędnej, ostatecznej konieczności (zob. Prz 30,18-19; por. Mdr 14,2-4).

Strach przed morzem miał swoje podstawowe źródło w tym, że woda uważana za żywioł niepodatny na okiełznanie. Nawet doświadczeni marynarze w przypadku silnych sztormów stają się bezradni wobec sił przyrody (Ps 107,23-32; Łk 21,25; Ap 8,9). Na pewnym etapie rozwoju myśli przyrodniczej w starożytnym Izraelu tę dzikość morza tłumaczono obecnością w nich demonów. Tego typu tłumaczenie było bardzo „wygodne”, ponieważ głębiny morskie nie były możliwe do zbadania (zob. Hi 38,16) a poza tym pozwalały trzymać młodsze pokolenia z dala od niebezpiecznego terytorium złych duchów.

Ślady przekonania o obecności demonów w morskich głębinach pojawiają się w Biblii niezbyt często, ale na podstawie kilku fragmentów można wywnioskować, że taka wizja kosmologiczna była żywo obecna w starożytnym Izraelu – zob. Hi 7,12; Syr 43,24-25; Iz 27,1 a najwyraźniej mówią o tym autorzy Ps 74,13-14 oraz 104,25-26 (zob. Iz 51,9). Jednocześnie autorom natchnionym nieustannie towarzyszy myśl, że Bóg jest jedyną osobą posiadającą władzę nad morzem (zob. Ps 78,13; Iz 11,15; 51,10).

Śladami kontynuacji tej myśli o przebywaniu demonów w morzu są także wzmianki nowotestamentalne. Po wyjściu legionu demonów wstępują one, za przyzwoleniem Jezusa, w świenie, które biegną w morze, jako do swojego naturalnego środowiska (Mt 8,32; Mk 5,13; Łk 8,32). Autor Apokalipsy mówi o Bestii wychodzącej z morza (Ap 13,1), a także o zmarłych, którzy przebywali w otchłani morskiej (20,13; zob. Mt 18,6). Niejako epilogiem i podsumowaniem tego negatywnego postrzegania morza jest pierwsze zdanie, nagłówek mówiący o nowym stworzeniu, który zakończony jest informacją o tym, że morza już nie ma (Ap 21,1).

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.