206. Czy można zmienić Biblię? (Ap 22,18-19)

 

 

Pytania do Biblii

Czy można zmienić Biblię? (Ap 22,18-19)

W Apokalipsie jest napisane: "Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym -które są opisane w tej księdze." (Ap 22,18-19). Więc, czy ostrzeżenie dotyczy całej Biblii czy tylko tej księgi?

Śledząc opinie naukowców, a także badając pewien konwenans towarzyszący spisywaniu dzieł, można stwierdzić, że wspomniana w pytaniu groźba kary za zmianę tekstu zwoju dotyczy przede wszystkim Księgi Apokalipsy. Autor mówiąc o punkcie odniesienia wspomina dwukrotnie o „tej księdze” oraz „tym proroctwie”. Wymienione przez autora kary – „plagi” oraz brak „udziału w drzewie życia i Mieście Świętym” wpisują się także w teologiczną a także literacką warstwę wcześniejszych fragmentów Księgi Apokalipsy. Plagi związane są z opisami otwarcia pieczęci, trąb, czasz i zagładą Rzymu; Miasto święte wzmiankowane jest w 21,10; a drzewo życia pojawia się w 22,2.

Wiele ze starożytnych dzieł było przerabianych przez późniejszych kopistów i zainteresowanych dostosowaniem ich przesłania do swoich celów. Dlatego też na przykład apokryficzne dzieło „List Arysteasza”, który przekazuje legendę na temat powstania greckiego tłumaczenia Biblii, Septuaginty, przekazuje opis nałożenia klątwy na każdego, kto ośmieliłby się zmienić cokolwiek w tekście:

Gdy odczytano zwoje, kapłani, starsi tłumaczy i tych ze wspólnoty oraz przywódcy tłumu, powstawszy rzekli: Skoro pięknie i święcie to przetłumaczono i z całą starannością, jest słuszne, żeby pozostało ono jak jest, i by nie dokonywano żadnej przeróbki. Gdy wszyscy zgodzili się z tą wypowiedzią, rozkazali nałożyć klątwę, jak jest u nich w zwyczaju, jeśli ktoś zrobił przeróbkę, dokładając lub zmieniając coś względem całości tekstu, albo też skreślenie – słusznie to czyniąc, żeby jako niezmienny i trwały został ustrzeżony.” (310-311).

M. Wojciechowski komentując ten fragment Apokalipsy zauważa, że na ten fakt obłożenia klątwą każdego, kto zmieniłby brzmienie Apokalipsy można spojrzeć także w głębszym wymiarze. Autor ma świadomość, że jego dzieło jest proroctwem, a zatem jako inspirowane przez Boga, może pretendować do miana ksiąg natchnionych, na równi z innymi księgami biblijnymi. Jeżeli zatem nie wolno zmieniać słowa Boga skierowanego do ludzi, tak nie można naruszać brzmienia i przesłania Biblii. A zatem pośrednio fragment Ap 22,18-19 odnosi się też do innych tekstów biblijnych.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.