191. Dlaczego Jezus był nierozpoznawany?

 

Pytania do Biblii

Dlaczego nie rozpoznawano Jezusa?

Dlaczego po Zmartwychwstaniu uczniowie nie poznawali Jezusa? W artykule " Spotkać Jezusa - krąg biblijny" jest wyjaśnienie, że byli zbyt zajęci sobą. A w Ewangelii (J 21,1-19) napisane jest, że przecież było ich kilku, Pan przemówił do nich i zrobili co im polecił, więc nie mogli "nie zauważyć" a jednak nie poznali Go. Jan rozpoznał Go dopiero gdy wyciągali pełne sieci. Dlaczego tak się działo? Czy Jezus zmienił wygląd?

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego zmartwychwstały Jezus bywał nierozpoznawany przez swoich najbliższych można podzielić na dwie grupy: teologiczne oraz egzystencjalno-aktualizujące. W ramach wyjaśnień drugiego typu można wskazać interpretację podaną przez zadającego pytanie. Twórcy tego typu wyjaśnień skłaniają się bardziej ku odczytaniu powodu nierozpoznania Jezusa w człowieku, określając jego winę lub niepełną dyspozycję, dzięki czemu łatwiej jest przejść do przełożenia przesłania tekstu dla człowieka współczesnego, który w jakiś sposób znajduje się w podobnej sytuacji.

Innym przykładem może być interpretacja, jaką w odniesieniu do sceny z J 20,14-16 zaproponował G.H.C. MacGregor. Maria Magdalena, blisko związana z Jezusem, nie rozpoznała Go, gdy spotkali się przy grobie, gdyż była pogrążona we łzach. Dodatkowo, identyfikację Mistrza utrudniał jej brak światła, ponieważ słońce jeszcze nie wzeszło.

Idąc tą linią interpretacji można pokusić się o stwierdzenie, że uczniowie nie rozpoznawali Jezusa, ponieważ nie spodziewali się Go ujrzeć. Po śmierci Mistrza, zapowiedzi zmartwychwstania nie były dla nich aż tak przekonywające, by dać im wiarę. Dlatego też pozostawali w zamknięciu.

Druga odpowiedź wiąże się z odczytaniem teologicznego zamiaru, który towarzyszył autorowi natchnionemu. Założeniem, z którego wychodzą tego typu interpretacje, jest obserwacja, że zachowania ludzkie, obrazy lub niektóre elementy opisu biblijnego wyrażają sens ponad-dosłowny, a zatem ucieleśniają prawdy teologiczne.

Nierozpoznanie Zmartwychwstałego przez Jego uczniów może służyć obrazowemu przedstawieniu tego, że Jezus po zmartwychwstaniu jest tą samą, ale nie taką samą osobą. Tym, co w pierwszym rzędzie wyraża odmienność tych dwu stanów jest fakt posiadania innego rodzaju ciała, uwielbionego, które nie podpadało pod ograniczenia ciała fizycznego. Dlatego też autor tzw. dłuższego zakończenia Ewangelii Marka (Mk 16,9-20) mówi nawet, że Zmartwychwstały ukazuje się „w innej postaci” (Mk 16,12).

Obcowanie z rzeczywistością boską powoduje problemy przy każdej próbie jej opisania. Ponieważ jej doświadczenie jej nie podpada pod ludzkie sposoby wyrażania myśli, często stosuje się opisy analogiczne, albo stosujące metafory lub przenośnie. Z tego też powodu, mimo że te sposoby mają współczesnemu czytelnikowi przybliżyć to, czego doświadczali autorzy biblijni, mogą zostać niezrozumiane lub zrozumiane opatrznie.

Jak było z Jezusem? Nie można wykluczyć winy uczniów, którzy nie spodziewali się zmartwychwstania Mistrza, ale Zmartwychwstały też nie ułatwiał im opisywania tego, co widziały ich oczy i dotykały ich ręce (zob. 1 J 1,1-3). Na koniec trzeba przypomnieć, że autorzy natchnieni nie mieli zamiaru opisywać szczegółowego traktatu dotyczącego zmartwychwstania lub ciała zmartwychwstałego Chrystusa, ale traktowali o Nauczycielu, który swoją śmiercią zgładził grzechy wszystkich ludzi, a zmartwychwstając otworzył bramy nieba. Wszystkie traktaty teologiczne są niejako wtórne wobec tego doświadczenia uczniów, które zajmuje pierwsze miejsce i stanowi główny cel spisywania ksiąg biblijnych.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.