171. Skąd się wzięły te skóry? (Rdz 3,21)


 

Pytania do Biblii

Skąd wzięły się odzienia ze skór?

Po grzechu pierworodnym Bóg odział swe krnąbrne dzieci w skóry zwierzęce. Czy je stworzył ad hoc, na poczekaniu, czy- raczej- dysharmonia, która zaistniała w środowisku człowieka sprawiła, że ten zaczął polować na zwierzęta i w ten sposób zdobył odzienie?

Chociaż Biblia podaje wiele szczegółów dotyczących poszczególnych wydarzeń opisywanych na jej kartach, niektóre detale nie są opisywane i zostawione tylko domysłom. Taki stan rzeczy ma swoje uzasadnienie lub znaczenie: to znaczy autor biblijny uznawał, że to, co jest opisane ma służyć przekazaniu określonej prawdy zbawczej, natomiast pozostałe informacje nie spełniały żadnej roli w tej płaszczyźnie, albo informacje te były pomijane w celu uruchomienia wyobraźni odbiorcy. Jednoznaczne rozsądzenie, która ewentualność stoi za opowiadaniem będącym w naszym polu rozważań jest trudne, ale można posłużyć się zarysowanymi wskazówkami, by na ich podstawie wydobyć z tekstu to, co jest najważniejsze, czyli przesłanie teologiczne.

Podstawowym punktem zainteresowania autora natchnionego, który stoi za kompozycją wersetu Rdz 3,21, jest opisanie Boga jako troskliwego stwórcy, który mimo nieposłuszeństwa swoich stworzeń i wymierzenia im kary, ciągle otacza je troskliwą opieką (zob. Mt 6,25-30). Podobny motyw wykorzystany jest przez trzeciego ewangelistę w przypowieści o miłosiernym ojcu i dwu synach (zwanej potocznie przypowieścią o synu marnotrawnym – Łk 15,11-32). Gdy młodszy syn wraca do domu, otrzymuje szatę. Pierwsi rodzice zamiast wystawnej szaty otrzymują najprostsze możliwe odzienie. Dzięki temu odzieniu mają oni zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale jednocześnie nie mają podstaw do obnoszenia się przed nikim. Jednocześnie jednak są to skóry zwierząt, a zatem można obrazowo powiedzieć, że po raz pierwszy przywdziewają na siebie śmierć. Skóry pochodzą z zabitych zwierząt, a zatem nosząc je Adam i Ewa mają możliwość doświadczyć, że śmierć będzie ich udziałem, tak samo jak zabite zostały (według jednego z uczonych – na ich oczach) zwierzęta. Zabite zwierzęta są także pierwszym pośrednio wspomnianym przykładem śmierci po odebraniu pierwszym ludziom dostępu do drzewa życia. Można tu zatem dostrzec zapowiedź ofiary Jezusa Chrystusa, który jako Baranek składa z siebie ofiarę przebłagalną za grzechy zapewniającą ludziom możliwość przyobleczenia się w sprawiedliwość (zob. Rz 13,14; Ga 3,27; a także 2 Kor 5,2-3; Kol 3,14; 1 P 5,5).

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.