172. Czyim synem był Seir? (1 Krn 1,38)


 

Pytania do Biblii

Czyim synem był Seir?

Rozrysowuję drzewo genealogiczne na podstawie Pierwszej Księgi Kronik i mam problem z Seirem: nie wiem czyim był synem? (1 Krn 1,38)

Lista potomków Seira (Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan) pojawia się w Biblii dwukrotnie, w Rdz 36,20-21 oraz 1 Krn 1,38, za każdym razem używając wyrażenia „synowie Seira” (pojawia się ono także w 2 Krn 25,11.14). Wyrażenie to jest o tyle trudne do rozszyfrowania, że nigdzie w Biblii, poza tymi dwoma miejscami nazwa „Seir” nie odnosi się do człowieka, ale używana jest jako określenie góry (zob. Rdz 14,6; 32,4; Pwt 1,2; 2,5.29; 33,2; Joz 15,10; 24,4; 1 Krn 4,42; 2 Krn 20,10.22; Ez 35,2.3.7.15) lub krainy geograficznej (Rdz 33,14.16; 36,30; Lb 24,18.19; Pwt 1,44; 2,4.8.12.22; Sdz 5,4; Iz 21,11; Ez 25,8), czasami powodując trudności w odczytaniu zamierzonego odniesienia (np. Rdz 36,8.9; Joz 12,7; 2 Krn 20,23). Co za tym idzie, określenie, kim jest Seir jest problematyczne.

Dlaczego zatem mówi się o jego synach nie podając jednocześnie jego pochodzenia? W języku hebrajskim rzeczownik „syn” jest bardzo szerokim pojęciem. Może oznaczać bezpośredniego potomka płaci męskiej lub potomka w dalszym pokoleniu (tzn. wnuka, prawnuka itd.). Jednak więcej problemów w interpretacji, a także tłumaczeniu sprawiają metaforyczne użycia tego słowa, które mogą opisywać zwolennika jakiejś idei („synowie królewscy” mogą być poplecznikami króla, nie tylko jego potomkami; podobne znaczenie ma nowotestamentowy termin „synowie światłości/ciemności”), członka grupy („synowie proroków”) czy wreszcie wyznawcę religii. W odniesieniu do krain geograficznych lub miejsc na mapie, termin „syn” bardzo często oznacza osobę zamieszkującą dany region.

Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej wskazówki można wysnuć wniosek, że użyty w Biblii czterokrotnie termin „synowie Seira” odnosi się do mieszkańców krainy Seir. Wiadomo, że góra Seir znajdowała się na terytorium zajmowanym przez Edomitów, a zatem w przypadku Rdz 36,20-21 autor biblijny może kontynuować wymienianie pokoleń Edomitów mieszkających w pobliżu góry Seir. Podobna intencja może towarzyszyć Kronikarzowi, przy wymienianiu potomków Ezawa, któremu nadano przydomek „Edom” ze względu na jego rude włosy[1].

Bez wątpienia takie zamierzenie towarzyszyło autorowi przy kompozycji fragmentu 2 Krn 25, gdzie termin ten użyty jest dwukrotnie. Tłumacz Drugiej Księgi Kronik w Biblii Tysiąclecia poprawnie odczytał zamierzenie autora, ponieważ zamiast formy „synowie Seira” sugerującej odniesienie do osoby, użył brzmienia „synowie Seiru”, kierujące uwagę ku nazwie geograficznej.

Na koniec dla poprawności metodologicznej trzeba rozpatrzyć sytuację, w której wymienione określenia odnoszą się do osoby. Możliwe, że na pierwotnym, ustnym, etapie przekazu biblijnego w Biblii obecny był bohater o imieniu Seir, jednak z czasem, dla jednoznaczności analizowanego przez nas określenia został on wyrugowany. Żaden świadek tekstu ani żadna tradycja pozabiblijna nie wspomina o tej osobie, a zatem należy odrzucić taką ewentualność jako nie mającą potwierdzenia w dostępnych źródłach.

Bartłomiej Sokal


[1] W tym miejscu warto wspomnieć, że określenie „Seir” w języku hebrajskim oznacza „włosy”, „włosie” lub „sierść”.

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.