136. Czcić czy szanować wysłanników (Flp 2,29)?


Pytania do Biblii

Czcić czy szanować?

W Liście do Filipian w 2,29 w Biblii Tysiąclecia wyd. V jest napisane: "Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością! A takich jak on otaczajcie czcią." Natomiast w Biblii Poznańskiej jest: "Przyjmijcie go zatem w Panu z całą radością i miejcie takich (jak on) w poszanowaniu." Moim zdaniem jest różnica między otaczać kogoś czcią a mieć go w poszanowaniu. Jakie jest dosłowne tłumaczenie tego fragmentu?

W razie wątpliwości dotyczących właściwego brzmienia albo sensu tekstu biblijnego odwołanie się do tekstu oryginalnego jest niezbędnym krokiem, który pozwala nam zweryfikować, czy tłumaczenia nie sugerują nam czegoś, czego nie ma w zamyśle autora natchnionego. Na przykładzie fragmentu, którego dotyczy pytanie, problem ten jest bardzo wyraźny. Tekst grecki używa tutaj składni accusativus duplex, która używana jest w odniesieniu do wyrażeń „uważać kogoś/coś za kogoś/coś” lub „traktować kogoś/coś jako kogoś/coś”.

Drugim elementem składającym się na odczytanie znaczenia tego polecenia jest grecki przymiotnik entimos. Pojawia się on w Nowym Testamencie 5 razy, określając osoby poważane, szanowane, czyli czczone w potocznym rozumieniu tego wyrażenia (Łk 7,2; 14,8). Dwukrotnie odnosi się ten przymiotnik do Chrystusa, który jest drogocennym kamieniem (1 P 2,4.6). W tekście greckim mamy tutaj do czynienia z wyrażeniem: kai tous toioutous entimous echete. Bardzo dosłownie tłumacząc otrzymujemy: „a takich miejcie za poważanych/szanowanych/czczonych”.

Bazując na tych obserwacjach należy odrzucić przekonanie, że autorowi natchnionemu towarzyszy intencja nakazu oddawania czci Epafrodytowi. Tekst oryginalny wyraźnie stwierdza, że należy mu się szacunek, uznanie i poważanie, podobnie jak innym, którzy wspierali Pawła w trudnych dla niego momentach uwięzienia.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.