146. Kto jest winien śmierci Jezusa?

 

Pytania do Biblii

Kto jest winien?

Otrzymałem odpowiedź bardzo, bardzo późno i nie pełną. Na pewno żołnierze nie byli winni śmierci Jezusa, wykonywali rozkazy i dla nich Jezus był jeszcze jednym Zydem którego musieli ukrzyżować. Nikt z nich chyba nie zastanawiał dlaczego i czy Jezus zasłużył na taką śmierć. Krzyżowanie u Rzymian było bardzo popularne. Nie otrzymałem odpowiedzi co by było gdyby Jezusa nie ukrzyżowano. Jeżeli Jezus musiał być ukrzyżowany to wina tych którzy do tego doprowadzili wydaje się problematyczna.

Nikt z obecnie żyjących i szanujących się biblistów, teologów i historyków nie będzie wyrażał twierdzenia, że odpowiedzialnymi za śmierć Jezusa są Żydzi w ogóle, także ci żyjący obecnie. Również odpowiedzialność żołnierzy jest zmniejszona poprzez fakt, że wykonywali zlecone im rozkazy. Na pewno odpowiedzialność spada na konkretne osoby z grona Żydów, które wywierały nacisk na Piłata, by zaakceptował zaproponowany wyrok śmierci dla Jezusa. Sam Piłat stwierdza, że nie znajduje w Jezusie winy, jednak mimo to ulega naciskom, przez co w znaczny sposób wypacza sprawiedliwość, którą powinien egzekwować.

Pytanie dotyczące tego, co stałoby się, gdyby Jezusa nie ukrzyżowano jest problematyczne. Zarówno teologowie jak i historycy stwierdzili, że nauczanie Jezusa było tak „wywrotowe” i rewolucyjne z punktu widzenia władz żydowskich, że nawet gdyby Piłat uniewinnił go przy okazji toczącego się przed nim procesu, Jezus prędzej czy później zostałby zabity: jeżeli nie w skutek oficjalnego wyroku sądowego wydanego przez namiestnika rzymskiego, to może od skrytobójczego ataku. Czytając ewangelie spotykamy kilkukrotnie sytuacje, w których Jezus znajduje się bardzo blisko sytuacji, w której miałby być ukamienowany bądź strącony z góry. Każda z tych sytuacji mogłaby zakończyć się śmiercią Jezusa. Ale „gdybanie” jest obarczone bardzo wielką porcją niepewności.

Musimy pamiętać o podstawowej obserwacji: ewangelie i cała Biblia powstaje jako świadectwo wiary i pismo, które ma tę wiarę wzbudzać i umacniać. Kwestia odpowiedzialności za śmierć Jezusa nie interesowała autorów natchnionych w aż takim stopniu jak fakt, że Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi. Dlatego też, z teologicznego punktu widzenia, odpowiedzialnym za śmierć Jezusa w jakimś stopniu jest każdy człowieka, który kiedykolwiek popełnił jakikolwiek grzech.

Jeżeli będziemy chcieli w Biblii wyczytywać bardzo szczegółowe informacje historyczne, napotkamy na mur nie do przeskoczenia: fakt, że autorów biblijnych nie interesowało kronikarskie relacjonowanie wydarzeń wraz z ich ocenami sądowymi, ale chcieli zachować pamięć o misji i dziele Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, i umarł dla naszego zbawienia, a następnie zmartwychwstał. Szukając w Biblii informacji, których tam nie ma, narażamy się na spore wypaczanie przesłania Pisma Świętego.

Lektura dla pogłębienia wiedzy:

- W. Chrostowski, Odpowiedzialność za śmierć Jezusa Chrystusa, AK 82.114 (1990), z. 2, s. 222-241.

- A. Janczak, Odpowiedzialność za śmierć Chrystusa, RBL 19.6 (1966), s. 345-353.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.