145. Kto nadawał dzieciom imiona?

Pytania do Biblii

Kto wybierał imię?

Prosiłbym, o wyjaśnienie o nadaniu imion, w Ewangelii było ze Józef nada imię Jezusowi, a w Ksiedze Rodzaju w rozdz 29,31nn Biblia mówi, że kobiety nadawały imiona? czyż nie Ojciec nadawał imiona?

W tradycji biblijnej za nadanie imienia dziecku najczęściej odpowiedzialna była matka. Taką sytuację spotykamy np. w Rdz 29,31 – 30,24; 1 Sm 1,20; 4,21. Jednak nie jest sytuacją niespotykaną, gdy imię nadaje ojciec – zob. Rdz 16,15; Wj 2,22. W przypadku jednej osoby ojciec zmienia nazwisko nadane przez matkę – zob. Rdz 35,18. Zdarzają się jednak sytuacje, w których imiona nadaje osoba nie będąca rodzicem, zob. Wj 2,10 – imię Mojżeszowi nadaje córka faraona, lub Rt 4,17, gdy imię Obedowi nadają sąsiadki.

Ostatnia z opisanych sytuacji, z Księgi Rut pokazuje, że nadawanie imienia wyrażało coś więcej niż dobór określenia, którym dana osoba będzie nazywana. Dziecko wychowywane jest przez Noemi, więc to jej otoczenie nadaje imię. Podobnego typu zależność spotykamy w Rdz 41,45, gdy faraon nadaje Józefowi nowe imię wraz z objęciem przez niego wielkiej godności w państwie egipskim. Także Daniel dostając się na dwór króla babilońskiego zostaje obdarowany nowym imieniem – zob. Dn 1,6-7.

W przypadku Jezusa nazwanie go imieniem, które objawione zostało Maryi przez anioła, nie musi być rozstrzygane w kontekście nadania Mu imienia przez Matkę czy ojca. Zarówno Józef jak i Maryja przyjmują wolę Bożą wobec dziecka i w związku z tym ewangelista Łukasz nie określa, kto nadał imię, ale stwierdza, że dziecko zostało „nazwane” (Łk 2,21). W tradycji biblijnej użycie strony biernej wskazuje przede wszystkim na Boga jako głównego sprawcę. Ludzie przyjmując Jego wolą, wypełniają ją i w związku z tym nadają dziecku imię Jezus.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.